logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Monika Hyjek, Stowarzyszenie NIzO

Artykuł „Koszty oraz problemy projektowania i eksploatacji elewacji na styropianie z pasami i strefami z wełny mineralnej”, opublikowany w styczniowym numerze „Materiałów Budowlanych” (nr 1/2020), zawierał wiele stwierdzeń co najmniej dyskusyjnych i bezwzględnie wymagających sprostowania. Dotyczą one: zagadnień cieplnych, również w kontekście trwałości; wpływu na cenę; bezpieczeństwa pożarowego rozwiązań z barierami ogniowymi. 

Zobacz więcej

Materiały Budowlane 7/2020, strona 24 - 25 (spis treści >>)