logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - MERCOR (reklama)
Okładka II - Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ (reklama)
Okładka III - Dlubal Software Sp. z o.o. (reklama)
Okładka IV - UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

E. Pabiś-MazgajZnaczenie analizy petrograficznej w ocenie reaktywności alkalicznej kruszyw do betonu / Significance of the petrographic analysis in terms of the alkali reactivity assessment of concrete aggregates ... 2
cytuj/citation: Ewelina Pabiś-Mazgaj. 2020. Znaczenie analizy petrograficznej w ocenie reaktywności alkalicznej kruszyw do betonu. Materiały Budowlane 575 (7): 2-4. DOI: 10.15199/33.2020.07.01

M. Jabłoński, S. BorońWpływ potencjalnych źródeł ciepła na proces zabezpieczania pomieszczeń gazami gaśniczymi / Impact of potential heat sources on the process of protecting rooms with extinguishing gases ... 5
cytuj/citation: Maciej Jabłoński, Sylwia Boroń. 2020. Wpływ potencjalnych źródeł ciepła na proces zabezpieczania pomieszczeń gazami gaśniczymi. Materiały Budowlane 575 (7): 5-8. DOI: 10.15199/33.2020.07.02

P. SulikZagrożenia związane z prowadzeniem instalacji w budynkach o konstrukcji drewnianej / Risks associated with conducting installation in buildings with wooden construction ... 29
cytuj/citation: Paweł Sulik. 2020. Zagrożenia związane z prowadzeniem instalacji w budynkach o konstrukcji drewnianej. Materiały Budowlane 575 (7): 29-31. DOI: 10.15199/33.2020.07.03

A. Osiński, S. Boroń – Autonomiczna czujka dymu – skuteczna detekcja pożaru w obiektach mieszkalnych / Autonomous smoke detector – effective fire detection in residential buildings ... 34
cytuj/citation: Adrian Osiński, Sylwia Boroń. 2020. Autonomiczna czujka dymu – skuteczna detekcja pożaru w obiektach mieszkalnych. Materiały Budowlane 575 (7): 34-37. DOI: 10.15199/33.2020.07.04

P. Sulik – Wymagania dotyczące odporności ogniowej tuneli / Tunnel fire resistance requirements ... 40
cytuj/citation: Paweł Sulik. 2020. Wymagania dotyczące odporności ogniowej tuneli. Materiały Budowlane 575 (7): 40-42. DOI: 10.15199/33.2020.07.05

W. Żmuda-Czerwonka – Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia przy prowadzeniu robót rozbiórkowych / Protecting people and property during demolition work ... 58
cytuj/citation: Wioletta Żmuda-Czerwonka. 2020. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia przy prowadzeniu robót rozbiórkowych. Materiały Budowlane 575 (7): 58-60. DOI: 10.15199/33.2020.07.06

 

 ***

TEMAT WYDANIA – OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

 

M. SawickiOgniochronne uszczelnienia dylatacji i stolarki otworowej (artykuł sponsorowany) ... 9

S. Pabian, J. Rybicka-ŁadaBadania ogniowe ścian nienośnych ... 10

ARBOCEL P (reklama)

M.Wieczorek, K. BorkowiczReakcja na ogień zapraw klejących do płytek ceramicznych ... 12

CANASTOL (reklama)

KNAUF (reklama)

D. GackiZabezpieczenia przejść instalacyjnych i złączy ... 16

CARBOLINE POLSKA (reklama)

Produkty firmy Mercor teraz dostępne także online – wywiad z Janem Paluchem, specjalistą ds. handlu internetowego w firmie Mercor S.A. ... 20

M. DregerBadania palnych ETICS z barierami ogniowymi (artykuł sponsorowany) ... 21

M. HyjekPolemika dotycząca artykułu „Koszty oraz problemy projektowania i eksploatacji elewacji na styropianie z pasami i strefami z wełny mineralnej” ... 24

ARBOCEL (reklama)

Ognioodporne płyty warstwowe Paroc Panel System (artykuł sponsorowany) ... 26

P. O. KoryckiBezpieczeństwo pożarowe lekkiej obudowy z płyt warstwowych w obiektach halowych ... 27

FLEXGIPS (reklama)

M. Kwiatkowski, D. ZiółkowskiOgnioodporne kable światłowodowe w Systemach Ochrony Przeciwpożarowe ... 32

TECHNOKABEL (reklama)

SODASIL (reklama)

I. LitwinowiczSprawdzone rozwiązania przeciwpożarowe w tunelach drogowych (artykuł sponsorowany) ... 38

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

K. Borkowicz, M. WieczorekBezpieczeństwo pożarowe dachów ... 43

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

L. Misiewicz, Ł. DrobiecWytrzymałość spoiny w murach z ABK ... 44

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

B. Podgórski, M. MoczkoPrefabrykowane ściany zespolone ... 46

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaEfekty działania pustek powietrznych wykonywanych wzdłuż kontrłat ... 48

ZCB OWCZARY (reklama)

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

H. B. ŁoziczonekMożliwości badania izolacyjności cieplnej energooszczędnych materiałów w MLBE ... 52

ARBOCEL (reklama)

AKADEMIA BIM

K. ArgasińskiBIM – podstawowa technologia w obecnym cyklu życia projektu architektonicznego ... 55

OPEN BIM (reklama)

AVASIL (reklama)

PROTEKT (reklama)

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w maju 2020 roku ... 62

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie pięciu miesięcy 2020 roku ... 65

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w maju 2020 roku ... 67

THIXAN (reklama)

INFORMATOR PRAWNY

A. GabrysiakOdpowiedzialność kierownika budowy w procesie budowlanym ... 68

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 70

KONFERENCJE

Wpływ COVID-19 na przemysł materiałów budowlanych ... 71

28. Konferencja SCEgeo ... 72

IBERSIL/EBROSIL (reklama)