logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Janusz Kobylarz

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowana w kwietniu br. na terenie kraju w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących większej niż 9 osób była mniejsza (w cenach stałych) o 0,9% niż przed rokiem wobec wzrostu o 17,4% w kwietniu ub. roku i o 3,7% w marcu br. (tabela 1). Zmniejszenie sprzedaży produkcji w porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się przede wszystkim wznoszeniem budynków – o 8,9% (wzrost przed rokiem o 3,9%) oraz w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie budowlanych robót specjalistycznych – o 4,8%(zwiększenie o 18,2%w kwietniu 2019 r.). 

 Zobacz więcej

Materiały Budowlane 6/2020, strona 62-63 (spis treści >>)