logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

A proposal for an analytical description of the work phases of the reinforced connection of masonry walls made of AAC

dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0003-4015-4971
dr inż. Iwona Galman, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0002-0196-6478

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.06.02
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono opis zachowania się połączeń zbrojonych ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Jako zbrojenie zastosowano klasyczne blaszki perforowane, a także autorskie łączniki. Analogicznie jak w przypadku połączeń niezbrojonych (przedstawionych we wcześniejszej publikacji) określono i zdefiniowano fazy pracy połączenia. Zaproponowano empiryczne podejście umożliwiające określenie sił i przemieszczeń połączenia z wykorzystaniem wyników badań pochodzących z mniej skomplikowanych badań standardowych.
Słowa kluczowe: konstrukcje murowe; sztywność połączeń; połączenia ścian, łączniki, połączenia zbrojone.

Abstract. The article presents a description of the behavior of joints of reinforced walls of autoclaved aerated concrete. Classic a punched flat profile were used as reinforcements, as well as proprietary connectors. Similarly as in the case of unreinforced connections (presented in an earlier publication) individual phases of the connection's operationwere defined.An empirical approach was proposed to determine the forces and displacements of the wall connection using test results from less complex standard tests.
Keywords: masonry structures; stiffness of connection; wall joints, connectors, bed joint reinforcement.

Literatura
[1] Galman Iwona, Radosław Jasiński, T. Hahn, K. Konopka. 2017. „Badanie połączeń ścian murowych”. Materiały Budowlane 542 (10): 94 – 96. DOI: 10.15199/33.2017.10.32.
[2] Galman Iwona, Radosław Jasiński. 2019. „Wytrzymałość niezbrojonych połączeń ścian z ABK”. Materiały Budowlane 559 (3): 58 ÷ 59. DOI: 10.15199/33.2019.03.13.
[3] Galman Iwona, Radosław Jasiński. 2018. „Tests of joints in AAC masonry walls”. Architecture Civil Engineering Environment, vol. 11 no 4, 79 – 92. DOI: 10.21307/ACEE-2018-056.
[4] Jasiński Radosław, Iwona Galman. 2020. „Propozycja analitycznego opisu faz pracy niezbrojonego połączenia ścian murowych wykonanych z AAC”. Materiały Budowlane 573 (5): 45 ÷ 47. DOI: 10.15199/33.2020.05.07.
[5] Jasiński Radosław, Iwona Galman. 2020. ,,Testing Joints between Walls Made of AAC Masonry Units”. Buildings (10), Issue (4): 69. DOI: 10.3390/buildings10040069.
[6] Phipps M., E., T. I. Montague. 1996. The behaviour and design of steel shear connectors in plain and prestressed masonry. 7th North AmericanMasonry Conference. University of Notre Dame- South Bend, Indiana, USA (2): 789 – 798.
[7] Simudic G., A.W. Page. 1996. Australian developments in the use of walls of geometric section. 7th North American Masonry Conference. University of Notre Dame-South Bend, Indiana, USA 2-5 June 1996. Vol. 2, pp. 1007 – 1018.
[8] Urząd Patentowy RP, ul. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa (Polska). Data zgłoszenia: 2019/04/01 Zgłoszenie oznaczono numerem: W.128153. Łącznik do zespalania ścian.

Przyjęto do druku: 25.05.2020 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 6/2020, strona 35-37 (spis treści >>)