logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

CEMEX wdrożył ponad 50 nowych procedur bezpieczeństwa i higieny, aby zminimalizować ryzyko zarażenia COVID-19 w swoich zakładach produkujących cement, beton i kruszywa na całym świecie. Choć podstawowa działalność firmy charakteryzuje się jednym z najniższych stopni  agęszczenia pracowników, ponieważ prace w większości prowadzone są na dużych, otwartych przestrzeniach, więc ryzyko przenoszenia wirusa jest małe, to wdrożone procedury jeszcze bardziej zmininalizują ryzyko zarażenia.

Materiały Budowlane 5/2020, strona 74 (spis treści >>)