logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Małgorzata Kowalska

Z raportów dużych przedsiębiorstw przemysłowych, o liczbie pracujących 50 i więcej osób wynika, że produkcja wyrobów budowlanych w marcu 2020 r. znacznie zmniejszyła się zarówno w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, jak i miesiącem poprzednim bieżącego roku. Spośród  zterdziestu dwóch obserwowanych grup wyrobów spadek produkcji w marcu 2020 r., w porównaniu z marcem 2019 r., zanotowano w dwudziestu  rzech grupach, a w porównaniu z lutym 2020 r. – w piętnastu (tabela).

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 5/2020, strona 68-70 (spis treści >>)