logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Facts and myths about reinforced concrete structures strengthened
with FRP composite ma

dr hab. inż. Renata Kotynia, prof. PŁ, Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;
ORCID: 0000-0002-7247-1229

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.05.04
Artykuł przeglądowy

Streszczenie: W artykule przedstawiono konfrontację obowiązujących zasad projektowania wzmocnienia konstrukcji żelbetowych materiałami kompozytowymi FRP z podważającymi je tezami, które z uwagi na błędne założenia prowadzą do mylnych wniosków.Wyjaśnienie mechanizmów zniszczenia w kontekście zasad projektowych ma na celu uniknięcie upowszechniania błędnych teorii w środowisku inżynierów budownictwa.
 
 
Abstract: The paper presents confrontation of existing design guidelines of strengthening reinforced concrete structures using FRP materials with undermining theses, which due to incorrect assumptions lead to misleading solutions. Explanation of failure mechanisms in the context of design guidelines aims to avoid dissemination of confusing theories in the civil engineering community.
 
Literatura:
[1] ACI 440.2R-08, 2008. Guide for the design and construction of externally bonded FRP systems for strengthening concrete structures. MI, USA. 24.
[2] Bodzak Paweł. 2019 „Wzmocnienia elementów materiałami kompozytowymi w świetle zasad zbrojenia konstrukcji żelbetowych”. Inżynieria i Budownictwo (1): 18 – 22.
[3] Bodzak Paweł. 2019 „Zniszczenie w wyniku odspojenia otuliny w konstrukcjach żelbetowych wzmocnionych kompozytami”. Inżynieria i Budownictwo (3): 128 – 134.
[4] CNR-DT 200, 2004. Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Existing Structure. NRC, Roma.
[5] CNR DT200/2013, 2013. Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed ilControllo di Interventi di Consolidamento Staticomediantel’ utilizzo di Compositi Fibrorinforzati, Roma.
[6] DAfStb-Guideline, 2014. Strengthening of concretememberswith adhesively bonded reinforcement. DeutscherAusschuss für Stahlbeton, Beuth, Berlin.
[7] Fib Bulletin 14, 2001. Externally Bonded FRP Reinforcement for RC Structures. Technical Report, Lusanne, Switzerland.
[8] Fib Bulletin 90, 2019. Externally applied FRP reinforcement for concrete structures. Technical Report.
[9] JSCE. 2001. Recommendations for the upgrading of concrete structures with use of continuous fiber sheets. Journal of Concrete Engineering, Series 41, Japanese Society of Civil Engineers, Tokyo.
[10] Kotynia Renata, Maria E. Kamińska. 2003. „Odkształcalność i sposób zniszczenia żelbetowych belek wzmocnionych na zginanie materiałami kompozytowymi CFRP, Badania doświadczalne elementów i konstrukcji żelbetowych”, Zeszyt Nr 13, Wyd. KBB PŁ.
[11] Kotynia Renata. 2019. „FRP Composites for flexural strengthening of concrete structures theory, testing, design”. Publisher Lodz University of Technology, pp. 240. DOI:org/10.34658/9788372839961.
[12] Mazzotti, C., Bilotta, A., Carloni, C., Ceroni, F., D’Antino, T., Nigro, E., Pellegrino C. 2016. “Bond between EBR FRP and concrete, in: Design procedures for the use of composites in strengthening of reinforced concrete structures”, Springer.p.39–96.DOI:10.1007/978-94-017-7336-2.
[13] Oehlers, D.J., Liu, I., Seracino, R.2007. „Ageneric design approach for EB and NSM longitudinally plated RC beams”.Construction and Building Materials, 21(4): 697 – 708. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2006.06.018.
[14] SIA166, 2004. Klebebewehrungen (Externally bonded reinforcement). Zurich, Switzerland, Schweizerischer Ingenieur- undArchitektenverein, SIA.
[15] Smith, S.T., Teng, J.G.2002. „FRP-strengthened RC beams. I: Review of debonding strength models”. Engineering Structures, 24 (4): 385–95. DOI:10.1016/S0141-0296(01)00105-5.
[16] Technical Report no 55, 2000. Design guidance for strengthening concrete structures using fiber composite materials. Concrete Society, London.
Przyjęto do druku: 14.04.2020 r.
 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 5/2020, strona 26-30 (spis treści >>)