logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Field test research of Vector III slabs under short-term and long-term load

mgr inż. Jakub Zając, Politechniika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0001-6080-2994
dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ, Politechniika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0001-9825-6343
dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Politechniika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0003-4015-4971
dr inż. Mirosław Wieczorek, Politechniika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0002-6002-5221
dr inż. Artur Kisiołek, WielkopolskaWyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna; Wydział Ekonomiczny
ORCID: 0000-0002-8815-6776

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.04.01
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. Przeprowadzono badania polowe modelu stropu w skali naturalnej o wymiarach 6,30 × 6,30m, wykonanego z paneliVector III tj. częściowo prefabrykowanych płyty betonowych z kratownicą oraz włóknami polimerowymi zamiast zbrojenia rozdzielczego. Cały strop zmonolityzowany został nadbetonem układanym na budowie.Model obciążano sekwencyjnie, prowadząc automatyczny i geodezyjny pomiar względnych przemieszczeń prefabrykatów oraz ugięcia.Wtrakcie ostatniego kroku obciążenie przyłożono nierównomiernie w celu uwypuklenia tzw. zjawiska klawiszowania. Obciążenie stropu na jednej połowie wynosiło 1,7 kN/m2, a na drugiej 7,7 kN/m2.Maksymalna różnica przemieszczeń między panelami to 0,3 mm, natomiast ugięcie krótkotrwałe 2,7 mm. Po zakończeniu badań polowych pozostawiono obciążenie w celu weryfikacji wpływów długotrwałych. Maksymalne ugięcie po 12 miesiącach wyniosło 19 mm.
Słowa kluczowe: stropy panelowe; stropy zespolone; jednokierunkowe; zbrojenie włóknami; klawiszowanie.

Abstract. Field test of a full-scalemodel of slabswith dimensions of 6,30 x 6,30 m, built of Vector III panels were carried out. Vector panels are semi precast, concrete plateswith lattice girders and polymer fibres instead of distribution reinforcement. The slab is monolithized with in-situ topping. Vector panels are used in one way spanning slabs. The load was applied sequentially, measurements weremade by LVDT sensors and geodetic. In the last of the stages, the load was applied to one half of the slab to examine the possibility of faulting. The floor load was 1,7 kN/m2 in one half and 7,7 kN/m2 in the other. The values of vertical displacements at the panel joints (in the middle of the slab) were measured. The difference of displacements between panels was less than 0,3 mm and vertical displacements have reached a value of 2,7 mm.After the field test, the load was left to verify long-term effects. After 12 months, a maximum displacement of 19 mm was achieved.
Keywords: panel slabs; composite slabs; one-way; iber reinforcement; faulting.

Literatura
[1] Drobiec Łukasz. 2018. STROPY VECTOR. Koncepcja, kształtowanie, obliczanie, wykonawstwo. Gliwice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
[2] Gromszy Krzysztof. 2010. Stropy, belki i ściany zespolone typu beton – beton. XXVWPPK.
[3] KisiołekArtur. 2017. Rynek systemów stropowych w Polsce. Analiza wybranych rozwiązań na przestrzeni lat 2015-2016. Środa Wielkopolska. Wydawnictwo WSSE.
[4] PN-EN 14889-2:2007 Włókna do betonu – Część 2: Włókna polimerowe – Definicje, wymagania i zgodność.
[5] PN-EN 1168:2007 Prefabrykaty z betonu – Płyty kanałowe.
[6] Song Jong-Young,KimS Elliott,Ho Lee,Hyo-Gyoung Kwak. 2009. „Load Distribution Factors for Hollow Core Slabs with In-situ Reinforced Concrete Joints”. International Journal of Concrete Structures and Materials, Vol. 3, p. 63-69.
[7] Starosolski Włodzimierz. 2016. Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i normzwiązanych Tom 2. Gliwice.Wydawnictwo naukowe PWN.
[8] Starosolski Włodzimierz. 1998. „Praca poprzeczna stropów zespolonych typu 2K i innych”. XVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Jadwisin 98”, Tom. 2, s. 235-242.

Przyjęto do druku: 17.03.2020 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 4/2020, strona 23-26 (spis treści >>)