logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Małgorzata Kowalska

Z badań prowadzonych przez GUS w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych zatrudniających 50 i więcej osób wynika, że spośród czterdziestu pięciu obserwowanych grup wyrobów w lutym 2020 r. produkcja trzydziestu była większa niż w lutym 2019 r. (w styczniu 2020 r. – piętnastu), a trzydziestu siedmiu – niż w styczniu 2020 r (tabela, rysunek). Łącznie w ciągu dwóch miesięcy 2020 r. większy poziom produkcji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku osiągnięto w przypadku dwudziestu siedmiu grup wyrobów.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 4/2020, strona 76-78 (spis treści >>)