logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Małgorzata Kowalska

Wyniki badań GUS, prowadzonych w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, o liczbie pracujących 50 i więcej osób wskazują, że w styczniu 2020 r. produkcja materiałów budowlanych była mniejsza niż w styczniu 2019 r., ale znacznie większa niż w grudniu 2019 r. Spośród czterdziestu czterech obserwowanych grup wyrobów produkcja aż w dwudziestu dziewięciu była mniejsza niż w styczniu 2019 r. (tylko w piętnastu większa), natomiast w porównaniu z grudniem 2019 r. sytuacja była odwrotna, tzn. odnotowano wzrost produkcji w dwudziestu dziewięciu grupach, a spadek tylko w piętnastu.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 3/2020, strona 52-53 (spis treści >>)