logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Artykuł opisuje rezultaty badania murów – modeli z otworem, wykonanych w skali naturalnej z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Mury wykonano na cienkie spoiny z bloczków szerokości 18 cm. Badania prowadzono na modelach murów bez skrępowania, skrępowanych obwodowo oraz obwodowo z dodatkowym skrępowaniem przy otworach. Wszystkie modele wykonano w dwóch wariantach

Influence of reinforced concrete confining on the load-bearing
capacity of the AAC walls with opening

dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚl, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0001-9825-6343
mgr inż. Tomasz Rybarczyk, Solbet Sp. z o.o.
ORCID: 0000-0003-1431-9533

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.03.02
Oryginalny artykuł naukowy (Original research paper)

Streszczenie. Artykuł opisuje rezultaty badania murów – modeli z otworem, wykonanych w skali naturalnej z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Mury wykonano na cienkie spoiny z bloczków szerokości 18 cm. Badania prowadzono na modelach murów bez skrępowania, skrępowanych obwodowo oraz obwodowo z dodatkowym skrępowaniem przy otworach. Wszystkie modele wykonano w dwóch wariantach: bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem zaprawą spoin czołowych. Podczas badań były monitorowane obciążenia oraz odkształcenia murów.Wwyniku przeprowadzonych badań dokonano analizy wpływu skrępowania oraz wypełnienia spoin czołowych zaprawą na wytrzymałość muru na ściskanie.

Słowa kluczowe: mury skrępowane; mury skrępowane z otworem; mury zABK;mury z betonu komórkowego; badaniawytrzymałości murów na ściskanie; badania modeli w naturalnej skali.

Abstract. The paper describes the results of testing Autoclaved Aerated Concrete (AAC) walls with opening on a natural scale. The walls were made of 18 cm wide blocks and thin layer joints. The tests of unconfined and confined walls (models confined around and models confined around and at the opening) were conducted. All models were made in two variants: with unfilled perpend joints and with filled perpend joints. Load-bearing capacity and deformations of the walls weremonitored during the tests. As a result of the tests, an analysis was made of the effect of confining and filling of perpend joints withmortar onmasonry strength.

Keywords: confined masonry; confined masonry with opening; AAC masonry; compression tests; tests on a natural scale.

Literatura
[1] Constantinescu Sorina. 2017. „Study of confined masonry buildings in seismic areas”. Energy Procedia, 112, pp. 545 – 554.
[2] DhanasekarManicka, Nigel G. Shrive. 2002. „Strength and Deformation of Confined and Unconfined Grouted Concrete Masonry”. ACI Structural Journal, vol. 99, 6, pp. 819 ÷ 826.
[3] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Tomasz Rybarczyk. 2016. „The influence of the type of mortar on the compressive behaviour of walls made of Autoclaved Aerated Concrete (AAC)”. Brick and Block Masonry – Trends, Innovations and Challenges. Taylor & Francis Group, London, pp. 1531÷1538.
[4] Drobiec Łukasz. 2017. „Limitation of cracking in AAC masonry under the window zone/Begrenzung von Rissbildung in Porenbetonmauerwerk im Brüstungsbereich”. Mauerwerk 21. H. 5, S. 332 ÷ 342.
[5] El Ezz Ahmad Abo, Seif Eldin, Khaled Galal. 2015. „Influence of confinement reinforcement on the compression stress–strain of grouted reinforced concrete block masonry boundary elements”. Structures 2, pp. 32 ÷ 43.
[6] Iernutan RazvanAndrei, Florin Babota. 2017. „AutoclavedAerated Concrete (AAC) Masonry with Vertical Hollows Confined with Disperse Reinforced Concrete”. Procedia Engineering 181, pp. 300 ÷ 307.
[7] Jasiński Radosław, Łukasz Drobiec. 2016. „Study of Autoclaved Aerated Concrete Masonry Walls with Horizontal Reinforcement under Compression and Shear”. Procedia Engineering 161, S. 918 ÷ 924.
[8] Jasiński Radosław, Iwona Galman. 2019. ,,Zagadnienia projektowe, konstrukcyjne i badawcze zginanych i ścinanych murowych ścian wypełniających szkielet”. XXXIV Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Beskidy – Szczyrk, 5-8 marca 2019 r., tom II, str. 1 ÷ 150.
[9] Jasiński Radosław, Tomasz Gąsiorowski. 2019. ,,Morfologia zarysowań ścian skrępowanych ścinanych poziomo”. Materiały Budowlane 560 (4): 23 ÷ 25. DOI: 10.15199/33.2019.04.03.
[10] Jasiński Radosław, Tomasz Gąsiorowski. 2019. ,,Zarysowanie i zniszczenie ścian skrępowanych ścinanych poziomo”. Materiały Budowlane 561 (5): 38 ÷ 39. DOI: 10.15199/33.2019.05.06.
[11] JägerWolfram, Peter Schöps. 2009. Eingefasstes Mauerwerk als Möglichkeit zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Aussteifungswänden. Fraunhofer IRB Verlag.
[12] Marques Rui, Paulo B. Lourenço. 2014. „Unreinforced and confined masonry buildings in seismic regions:Validation ofmacro-elementmodels and cost analysis”. Engineering Structures, vol. 64, s. 52 ÷ 67.
[13] Obaidat Ala, Ahmad Abo El Ezz, Khaled Galal. 2017. „Compression behavior of confined concrete masonry boundary elements”. Engineering Structures, 132, 562 ÷ 575.
[14] PN-EN-1996-1-1:Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcjimurowych –Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
[15] PN-EN1052-1:Metody badańmurów–Określeniewytrzymałości na ściskanie.
[16] Rybarczyk Tomasz. 2019.Wpływ skrępowania na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego. Praca zbiorowa pod red. Knapik-Jajkiewicz i K. Gromysza pt. Ujęcie aktualnych problemów inżynierii lądowej. Wyd. Pol. Śl., Gliwice: 229 – 238.
Przyjęto do druku: 25.02.2020 r.

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 3/2020, strona 27-29 (spis treści >>)