logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Monografia „Efektywność przejść dla zwierząt na drogach publicznych w Polsce” autorstwa: J. Rymsza, J. Bohatkiewicz, A. Wysokowski, J. Howis, M. Jukowski, W. Turek, B. Rymsza wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w 2019 r. (zeszyt nr 84) podsumowuje wykonane przez autorów prace naukowo-badawcze dotyczące m.in. określenia realnej skali wykorzystywania zrealizowanych konstrukcji przejść dla zwierząt przez dziko żyjącą faunę. W opracowaniu zestawiono też wyniki analiz dostępnych przepisów technicznych obowiązujących w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Australii. Przeprowadzono również analizę porównawczą tych przepisów w ujęciu wymagań lokalizacyjnych i konstrukcyjnych.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 2/2020, strona 66 (spis treści >>)