logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Proces urbanizacji prowadzi do postępujących zmian w środowisku człowieka. Gęsta zabudowa miejska, eliminująca z otoczenia zieleń, otwartą przestrzeń ułatwiającą wymianę powietrza, cieki i zbiorniki wodne, ma istotny wpływ na postępujące ocieplanie klimatu w miastach i przyspieszone oddziaływanie wtórne na środowisko człowieka. Obecnie obserwujemy, że środowisko miejskie (m.in. budynki, drogi, tereny utwardzone) spowodowało zwiększenie średniej temperatury powietrza w miastach o 3 ÷ 5°C. Nagrzewanie powierzchni dachów budynków, dróg i placów sprzyja akumulacji ciepła, powodując zwiększone promieniowanie do atmosfery. Za niepożądane efekty należy uznać też pogorszenie zdolności do wymiany powietrza, co potęguje efekt smogu oraz zmniejszenie wilgotności powietrza. Zgodnie z szacunkami, na zmiany szczególnie narażone są miasta o populacji przekraczającej 100 tys. mieszkańców.

www.soprema.pl

Materiały Budowlane 1/2020, strona 26-27 (spis treści >>)