logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Małgorzata Kowalska

Z wstępnych danych GUS wynika, że produkcja materiałów budowlanych wytworzona w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, o liczbie pracujących 50 i więcej osób, osiągnęła w listopadzie 2019 r. najniższy poziom w całym 2019 r. Spośród 45 obserwowanych grup wyrobów zaledwie w 7 pozycjach odnotowano wzrost produkcji w porównaniu z miesiącem poprzednim, a w 16 pozycjach wzrost w porównaniu z listopadem ub.r. Podobnie słabe wyniki notowane były tylko w czerwcu 2019 r., kiedy produkcja tylko 10 grup wyrobów przewyższała poziom z maja 2019 r., a 13 grup poziom z czerwca 2018 r. Produkcja wytworzona w ciągu 11 miesięcy 2019 r. była większa niż przed rokiem w 19 grupach, podobnie jak w okresie 10 miesięcy, ale skala wzrostu uległa zmniejszeniu aż w 28 grupach, a w 3 pozycjach pozostała na niezmienionym poziomie z okresu 10 miesięcy 2019 r.

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 1/2020, strona 70-72 (spis treści >>)