logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Z Piotrem Hrabią, Prezydentem Galicyjskiej Izby Budownictwa, rozmawia dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

Małgorzata Fedorczak-Cisak: Pełni Pan stanowisko Prezydenta Galicyjskiej Izby Budownictwa. Czym zajmuje się Pana organizacja?

Piotr Hrabia: Przewodzę Galicyjskiej Izbie Budownictwa od jej założenia. Firmy z tego środowiska dostrzegły potrzebę współpracy i istnienia organizacji, która będzie skutecznie działała na rzecz ochrony interesów branży i tak powstała Izba. Trochę wzorowaliśmy się na Śląskiej Izbie Budownictwa. Galicyjska Izba została powołana w 2011 r. przez 65 firm działających w naszym regionie. Głównym moim celem jest skuteczne działanie na rzecz rozwoju budownictwa w regionie południowo-wschodniej Polski i zrzeszonych firm oraz integracja środowisk budowlanych w Małopolsce i na Podkarpaciu. Organizacje tego typu są bowiem ważnymi partnerami samorządu lokalnego i władz centralnych.

M. F-C: Jakie są potrzeby firm budowlanych zrzeszonych w Izbie?

PH: Główną potrzebą, jaką dostrzegam, jest możliwość współpracy i dzielenia się doświadczeniami. Wśród firm zrzeszonych w Izbie panują przyjacielskie, wręcz rodzinne relacje. Wspierają się w działalności, często współpracują. Zrzeszamy firmy architektoniczne i firmy wykonawcze, takie jak Krak Chem sp. z o.o.,Akopol, LEŚ, firmy deweloperskie, np. Tętnowski Development, wytwórców materiałów i wyrobów budowlanych, m.in. Fakro, Bruk-Bet, Wiśniowski, Oknopol. Oczywiście to tylko kilka przykładowych firm.Mamy też duże firmy spoza Małopolski, takie jak Bahn Technik Wrocław. Można powiedzieć, że zrzeszamy interesariuszy z sektorów budownictwa i transportu. Każdy znajdzie u nas wsparcie, szczególnie w tym tak ważnym dla budownictwa okresie.

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 1/2020, strona 34-35 (spis treści >>)