logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Mury skrępowane są stosowane dość powszechnie, a mimo to nie prowadzi się zbyt wielu badań dotyczących ich zachowania pod wpływem obciążenia statycznego. W Laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej zostały przeprowadzone kompleksowe badania ścian wykonanych z elementów murowych z betonu komórkowego.

Comparative analysis of non-confined and confined compressed
masonry made of AAC

dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0001-9825-6343
mgr inż. Tomasz Rybarczyk, Solbet Sp. z o.o.
ORCID: 0000-0003-1431-9533
mgr inż. Krzysztof Grzyb, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0001-9039-5015

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DOI: 10.15199/33.2020.01.03
Oryginalny artykuł naukowy (Original research paper)

Streszczenie. Mury skrępowane są stosowane dość powszechnie, a mimo to nie prowadzi się zbyt wielu badań dotyczących ich zachowania pod wpływem obciążenia statycznego. W Laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej zostały przeprowadzone kompleksowe badania ścian wykonanych z elementów murowych z betonu komórkowego. Ich głównym celem było określenie wpływu skrępowania, w postaci żelbetowych rdzeni połączonych ryglem, na nośność, odkształcalność oraz rysoodporność ścian murowanych, poddanych ściskaniu w ich płaszczyźnie. Badania pozwoliły również na obserwację mechanizmu zarysowania i zniszczenia elementów próbnych.

Słowa kluczowe: autoklawizowany beton komórkowy;mur skrępowany; ściany ściskane.

Abstract. Although this type of construction is used quite widely, there is not much research on its behavior under static load. In the Laboratory of the Faculty of Civil Engineering at Silesian University of Technology, masonry walls made of autoclaved aerated concrete were tested under static load. The main purpose of the research was determine the influence of confining masonry walls by reinforced concrete columns and beam on the load-bearing capacity, deformability and scratch resistance of masonry walls subjected to compression in their plane. Indirectly, the research also allowed for observations of the mechanism of scratches and destruction of sample elements.

Keywords: autoclaved aerated concrete; confined masonry; compressed walls.

Literatura
[1] Drobiec Łukasz, Tomasz Rybarczyk. 2018. „Influence of reinforced concrete confining on the loadbearing capacity of the AAC walls”. ce/papers, Vol. 2, No. 4, p. 409 – 415.
[2] Iernutan Răzvan Andrei, Florin Babota. 2017. „Autoclaved Cellular Concrete (ACC)Masonry with Vertical Hollows Confined with Disperse Reinforced Concrete”. Procedia Engineering, Vol. 181, p. 300 – 307.
[3] Instrukcja nr 391/2003. Projektowanie budynków podlegającym wpływom wstrząsów górniczych. Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
[4] Medeiros P., G. Vasconcelos, P. B. Lourenço, J. Gouveia. 2013. „Numerical modelling of non-confined and confined masonry walls.” Construction and Building Materials, Vol. 41, p. 968 – 976.
[5] Obaidat Ala T, Ahmad Abo El Ezz, Khaled Galal. 2017. „Compression behavior of confined concrete masonry boundary elements”. Engineering Structures, Vol. 132, p. 562 – 575.
[6] Okail Hussein, Amr Abdelrahman, Amr Abdelkhalik, Mostafa Metwaly. 2016. „Experimental and analytical investigation of the lateral load response of confined masonry walls”. HBRC Journal, Vol. 12, No. 1, p. 33 – 46.
[7] PN-EN 1996-1-1:2013. Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. PKN.
[8] Tomaževič Miha,Matija Gams. 2010. „Seismic Behaviour of ConfinedAutoclavedAerated Concrete Masonry Buildings: a Shaking Table Study”. Mauerwerk, Vol. 14, No. 3, p. 153-160.

Przyjęto do druku: 29.11.2019 r.

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 1/2020, strona 50-53 (spis treści >>)