logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Features of Teriva ceilings

mgr inż. Marek Nowicki
mgr inż. Jan Sieczkowski

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.12.04
Artykuł przeglądowy (Review paper)

Streszczenie. W artykule przedstawiono ogólny podział stropów gęsto żebrowych, opisano wersje stropów Teriva, a także podano najważniejsze właściwości tych stropów decydujące o ich popularności.
Słowa kluczowe: stropy gęstożebrowe; stropy Teriva.

Abstract.The article presents the general division of ribbed ceilings versions of Teriva ceilings are described, and the most important properties of these ceilings determining their popularity are given.
Keywords: ribbed ceilings; Teriva ceilings.

Literatura
[1] Lewicki Bogdan. 1993. Stropy gęstożebrowe. Zasady projektowania z przykładami obliczeń. Warszwa. COBPBO.
[2] PN-EN 15037-1 Prefabrykaty z betonu. Belkowo- pustakowe systemy stropowe. Część 1: Belki.
[3] PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2285).
[5] Woźniak Grzegorz, Paweł Turkowski. 2019. Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe wg Eurokodu 2.Warszawa. ITB.

Przyjęto do druku: 26.10.2019 r.

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2019, strona 38-39 (spis treści >>)