logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Profesor dr hab. inż. Leonard Runkiewicz to wyjątkowy człowiek, który dzięki swojej wytrwałości i pasji inżynierskiej stał się autorytetem naukowym w dziedzinie konstrukcji budowlanych, uznanym mentorem dla młodszych pokoleń oraz zdobywcą szczytów górskich na całym świecie .W tym roku obchodzi jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin.

Swoje życie naukowe Profesor związał z Politechniką Warszawską (PW). W 1961r. uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera budownictwa lądowego na Wydziale Budownictwa Przemysłowego, a następnie podjął pracę w Katedrze Teorii Sprężystości i Plastyczności. Jubilat do dziś pracuje jako wykładowca na Wydziale Inżynierii Lądowej PW. Równolegle zdobywał wiedzę praktyczną, pracując w biurach projektowych. Wtedy zaprojektował konstrukcję walcowni Huty Warszawa oraz wiele elementów konstrukcyjnych dworca Warszawa-Śródmieście, a w późniejszym czasie nadzorował budowę osiedla Ursynów. 

W 1965 r., w dwudziestą rocznicę powstania Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), ówczesny magister inżynier podjął pracę w tej instytucji i sześć lat później obronił pracę doktorską z dziedziny konstrukcji budowlanych, które pozostały jego specjalnością. W Instytucie prowadził wiele badań doświadczalnych i analitycznych związanych z bezpieczeństwem konstrukcji. W latach 1975 – 1981 był kierownikiem Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, a następnie, do 2002 r., kierownikiem Zakładu Konstrukcji Budowlanych. Do dziś pracuje na stanowisku profesora w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu. Jest wieloletnim członkiem Rady Naukowej ITB: w latach 2015 – 2017 był jej Przewodniczącym, a przez 20 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Stopni i Awansów Naukowych (44 zakończone przewody doktorskie!).

Kariera naukowa Profesora toczyła się kołem konstrukcji budowlanych. W 1981 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie budownictwo, specjalności konstrukcje budowlane i budownictwo ogólne. Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych, nadany przez Radę Państwa, uzyskał w 1987 r.

Z okazji pięknego jubileuszu 80-lecia urodzin i sześćdziesięciu lat pracy zawodowej, w tym pięćdziesięciu pięciu w ITB, życzymy Panu Profesorowi wielu lat w pełnym zdrowiu, wszelkiej pomyślności oraz dalszych osiągnięć w pracy na rzecz Instytutu i polskiego budownictwa. 

dr inż. Robert Geryło
Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 11/2019, strona 73 (spis treści >>)