logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

W tytule artykułu kryje się ironia, która jednak oddaje wiernie sytuację. Rok wcześniej napisałbym, że co trzecia złotówka w budownictwie powstaje w „szarej” gospodarce. Czyli sytuacja się poprawia. Zacznę od liczb z najwyższego pułapu. Produkt Krajowy Brutto (PKB), wg najbardziej aktualnych danych, wyniósł wg GUS w 2017 r. dokładnie 1 989 351 mln zł. W tej wielocyfrowej kwocie kryła się „szara” gospodarka, której wartość wyniosła 240 707 mln zł. W ujęciu procentowym jej udział stanowił 12,1%w PKB. W zaokrągleniu można powiedzieć, że co ósma złotówka w PKB pochodziła z „szarej” gospodarki. W budownictwie było – niestety – dwa razy gorzej. Dlaczego dopiero pod koniec 2019 r. znamy wskaźniki procentowe „szarej” gospodarki i jej udział w PKB w ujęciu wartościowym za dwa lata wstecz, a dane za 2018 r. ukażą się dopiero w drugiej połowie 2020 r.? Okazuje się, że precyzyjne wyliczenie wszystkich pozycji rachunków narodowych wraz z doszacowaniem do PKB rezultatów „szarej” gospodarki zajmuje nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, półtora roku, a nawet dłużej.

„Szare” budownictwo po 2017 r.
Na statystyczne dane na temat „szarego” budownictwa w 2018 r. i w minionych miesiącach 2019 r. trzeba będzie jeszcze długo czekać, ale już teraz można zwrócić uwagę na pewne zjawiska sprzyjające bądź nie gospodarce nierejestrowanej. Najpierw jednak sięgnę do ostatniej z sześciu edycji raportu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPiAG) pt. Szara strefa 2019. Raport zawiera m.in. szacunki rozmiarów szarej strefy (w ujęciu GUS) w PKB w latach 2015 – 2019.Wraz z prognozowanym przez autorów wzrostem PKB gospodarka nieobserwowana będzie w latach 2018 – 2019 rosnąć w ujęciu wartościowym, przy malejącym jej udziale procentowym. Niestety, raport nie zawiera prognoz dotyczących „szarej” gospodarki w sektorach. Mimo to każdy, kto interesuje się tym zjawiskiem, powinien sięgać do kolejnych edycji opracowań IPiAG. Autorzy raportu zdecydowanie podkreślają, że czynnikiem, który w szczególny sposób skłania mikroprzedsiębiorców do uczestniczenia w szarej strefie, jest podnoszenie wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

Mirosław Ziach

 

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 11/2019, strona 64-66 (spis treści >>)