logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Tą nową inwestycją dokładamy swoją silikatową cegiełkę do rozwoju polskiej gospodarki – mówił Jerzy Michalak, Prezes Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów PREFBET w Śniadowie, otwierając 24 września br. nowy zakład produkcji innowacyjnych wyrobów silikatowych, które charakteryzują się podwyższoną izolacyjnością akustyczną i wytrzymałością na ściskanie. Zdolność produkcyjna tego zakładu szacowana jest na 55 – 65 tys. m3 elementów rocznie. Do obsługi zakładu potrzebne było zatrudnienie 12 osób (na jednej zmianie maszyny będą obsługiwały tylko 3 osoby).

Zaczynamy od podstawowego asortymentu. Będą to bloczki pełne (wyroby akustyczne) szerokości 24 i 18 cm oraz drążone szerokości od 24 do 8 cm w klasach wytrzymałości od 15 do 30 MPa – wyjaśnia Michał Szczepankowski, Dyrektor Handlowy Spółki PREFBET. Innowacyjność polega na stworzeniu wyrobów silikatowych o dużej izolacyjności akustycznej wynoszącej 63 dB. Produkcja silikatów ruszyła „pełną parą” 1 października br. Dotychczas PREFBET w Śniadowie produkował beton komórkowy, beton towarowy i wyroby betonowe. Bloczki silikatowe będą doskonale uzupełniać ofertę. PREFBET to największy pracodawca w gminie, jeden z większych w powiecie łomżyńskim i zachodniej części województwa podlaskiego. Na otwarcie nowego zakładu przyjechali m.in. samorządowcy z wojewodą podlaskim na czele i parlamentarzyści. Zakład produkcji silikatów powstał w ramach projektu Wdrożenie wyników prac B+R celem dywersyfikacji oferty firmy PREFBET i wprowadzenia innowacji procesowej oraz produktowej w zakresie wyrobów silikatowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020, 3. Oś priorytetowa: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”. Jest to największa inwestycja w historii firmy, której wartość wyniosła blisko 16 mln zł, z czego 6 mln zł stanowiła dotacja unijna. Gama produkowanych wyrobów będzie obejmowała elementy akustyczne (240 x 250 x 220, 180 x 250 x 220 mm), drążone (240 x 254 x 220, 180 x 254 x 220, 120 x 254 x 220 mm) oraz pełne (240 x 254 x 220, 180 x 254 x 220, 120 x 254 x 220 mm).

Fotografie: archiwum PREFBET

 

Materiały Budowlane 11/2019, strona 61 (spis treści >>)