logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Po dosyć słabych wynikach produkcyjnych materiałów budowlanych w sierpniu 2019 r., gdy odnotowano spadek produkcji aż w dwudziestu dziewięciu grupach wyrobów (spośród czterdziestu pięciu obserwowanych), we wrześniu 2019 r. nastąpił ponowny wzrost produkcji zarówno w porównaniu z wrześniem 2018 r., jak i sierpniem 2019 r. Wyniki badań statystycznych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, o liczbie pracujących 50 i więcej osób, wykazały wzrost produkcji w dwudziestu trzech grupach wyrobów w porównaniu z wrześniem 2018 r. (w sierpniu tylko w szesnastu), a spadek w dwudziestu dwóch (w sierpniu w dwudziestu dziewięciu), natomiast w porównaniu z sierpniem 2019 r., zwiększenie produkcji wytworzonej we wrześniu 2019 r. zanotowano aż w trzydziestu jeden pozycjach (w sierpniu tylko w szesnastu).

Produkcja wytworzona w okresie narastającym styczeń – wrzesień 2019 r. przewyższała poziom notowany w analogicznym okresie 2018 r. w dwudziestu grupach, podobnie jak w okresie styczeń – sierpień 2019 r., przy czym w dwudziestu pięciu dynamika produkcji za dziewięć miesięcy pogorszyła się w stosunku do notowanej za osiem miesięcy 2019 r. 

mgr Małgorzata Kowalska

 

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 11/2019, strona 54-56 (spis treści >>)