logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Pozwolenie na budowę urządzenia fotowoltaicznego czy zgłoszenie wykonania robót budowlanych?

Budowa urządzeń fotowoltaicznych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 16 ustawy – Prawo budowlane, nie wymaga pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przepis ten odnosi się do robót budowlanych polegających na montażu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych oraz urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 50 kW. Natomiast w przypadku urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 6,5 kW wymaga się uzgodnienia projektu budowlanego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

Inwestor nie ma obowiązku przygotowywać oraz uzgadniać z organem administracji architektoniczno-budowlanej jakiejkolwiek dokumentacji dotyczącej realizowanej inwestycji.Niezależnie od tego, w przypadku wątpliwości, ostateczna ocena, czy planowane przedsięwzięcie nie wymaga pozwolenia na budowę i opracowania projektu budowlanego, należy do właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty), który zajmuje stanowisko w oparciu o przepisy prawa oraz ocenę konkretnego stanu faktycznego.

 

Materiały Budowlane 11/2019, strona 48 (spis treści >>)