logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Damage to the external plaster

 

dr inż. Paweł Krause, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
dr inż. Iwona Pokorska-Silva, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa 

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.11.04
Artykuł przeglądowy (Review paper)

Streszczenie. W artykule omówiono czynniki wpływające na uszkodzenia tynków ścian zewnętrznych ocieplonych systemem ETICS. Nieprawidłowości związane z wykonaniem warstwy wierzchniej systemu szybko się uwidaczniają, obniżając estetykę elewacji i wpływają w zróżnicowanym stopniu na sukcesywne obniżanie funkcjonalności i trwałości całego systemu ociepleniowego.
Słowa kluczowe: tynk zewnętrzny; ETICS; uszkodzenia tynku. 

Abstract. This article presents the factors affecting damage to plasters of external walls with ETICS system. Irregularities related to the surface layer of the systemaremost quickly visible, reducing the aesthetics of the facade and affect the gradual reduction of the functionality and durability of the entire insulation system.
Keywords: exterior plaster; ETICS; damages of the plaster. 

 

Literatura
[1] Instrukcja ITB nr 447/2009 Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 1999.
[2] Krause Paweł, Tomasz Steidl. 2017. Uszkodzenia i naprawy przegród budowlanych w aspekcie izolacyjności termicznej. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (teks jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422 wraz z późniejszymi zmianami).
[4] Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz z późniejszymi zmianami.

Przyjęto do druku: 16.10.2019 r.

 

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 11/2019, strona 29-30 (spis treści >>)