logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Mobile partition walls

dr inż. Ołeksij Kopyłow, Instytut Techniki Budowlanej
mgr inż. arch. Iryna Kopylova, Techniko-Ekonomiczny College przy Politechnice Lwowskiej

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.11.03
Artykuł przeglądowy (Review paper)

Streszczenie. Obecnie we wnętrzach budynków coraz częściej powstaje potrzeba tymczasowego podziału przestrzeni na różne strefy funkcjonalne. W tym celu stosowane są mobilne ściany działowe, którym poświęcono ten artykuł.Omówiono podstawowe funkcje oraz najbardziej rozpowszechnione konstrukcje i materiały stosowane do wykonania tego typu wyrobów. Przedstawiono również sposób wprowadzenia mobilnych ścian działowych do obrotu.
Słowa kluczowe: mobilna ściana działowa; ściana działowa przesuwna; ściana działowa harmonijkowa.

Abstract. In the current interiors of buildings, there is a growing need for a temporary division of space into various functional zones.Themobile partitionwalls is use for this purpose.The article is devoted tomobile partitionwalls.The following text are presents basic functions and the most common constructions and materials used to manufacture of this type products. The manner of placing this type of partition walls on the market was also presented.
Keywords: mobile partition wall; sliding partition wall; folding partition wall. 

 

Literatura
[1] EAD 210005-00-0505 Internal partition kits for use as non-loadbearing walls.
[2] Kopyłow Ołeksij. 2017. „Zasady oceny technicznej ścian działowych ze szkła”. Materiały Budowlane 540 (8): 186 ÷ 188. DOI: 10.15199/33.2017.08.53.

Przyjęto do druku: 06.08.2019 r.

 

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 11/2019, strona 27-28 (spis treści >>)