logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

W artykule zaprezentowano analizę statyczną płyt stropowych typu HC-500 w warunkach zagrożenia agresją chlorkową z uwzględnieniem utraty przyczepności i zmniejszenia przekroju czynnego cięgien spowodowanych postępującą korozją wżerową. Wykorzystano współczynnik dyfuzji wyznaczony na podstawie termodynamicznego modelu migracji i badań własnych. Wpływ agresji chlorkowej uwzględniono, dokonując adaptacji znanych z konstrukcji żelbetowych zależności opisujących ubytek średnicy zbrojenia.

The proposal prediction time use of floor HC-500 slabs exposed to chloride ions

 

dr inż. Zofia Szweda, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.11.02
Oryginalny artykuł naukowy / Original research paper

Streszczenie. W artykule zaprezentowano analizę statyczną płyt stropowych typu HC-500 w warunkach zagrożenia agresją chlorkową z uwzględnieniem utraty przyczepności i zmniejszenia przekroju czynnego cięgien spowodowanych postępującą korozją wżerową. Wykorzystano współczynnik dyfuzji wyznaczony na podstawie termodynamicznego modelu migracji i badań własnych. Wpływ agresji chlorkowej uwzględniono, dokonując adaptacji znanych z konstrukcji żelbetowych zależności opisujących ubytek średnicy zbrojenia.Wykorzystując zalecenia EC-2, uwzględniono zmianę przyczepności cięgien, a w efekcie zmianę siły sprężającej w przekroju. Obliczono czas, po którym można spodziewać się całkowitej utraty przyczepności oraz wzrostu naprężeń spowodowanego zmniejszeniem pola przekroju.
Słowa kluczowe: konstrukcje sprężone; płyty stropowe HC; oddziaływanie jonów chlorkowych. 

Abstract. The aim of the work was the evaluation of forecasting method concerning the durability of prefabricated floor HC-500 slabs in conditions of danger of chloride ions aggression taking into consideration values of diffusion coefficient of concrete taken directly from prefabricated slabs. Diffusion coefficient obtained on the basis of thermodynamic migration model and own research. The influence of chloride aggression was taken into account when making adaptations known from reinforced concrete structures describing the reinforcement diameter loss, using EC-2 recommendations, changes in the adhesion of the tendons and, as a result, changes in the prestressing force in the cross-section were taken into account. The time after which total loss of adhesion and an increase in stress due to a decrease in cross-sectional area can be expected was calculated.
Keywords: prestressed structures; floor slabs HC type; influence of chloride ions.

Literatura
[1] Ajdukiewicz A., J. Mames. 2004. Konstrukcje z betonu sprężonego. Polski Cement.
[2] Fumin Li, Y. Yuan, Ch. Q. Li. 2011. „Corrosion propagation of prestressing steel strands in concrete subject to chloride attack”. Constr. Build. Mater. 25: 3878 – 3885. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2012.08.008.
[3] Martinez I., C. Andrade. 2009. „Examples of reinforcement corrosion monitoring by embedded sensors in concrete structures”. Cement & Concrete Composites, 31: 545 – 554.
[4] PN-EN 1992-1-1:2010 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[5] PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[6] Stanish K., R. D. Hooton, S. J. Pantazopoulou. 1999. „Corrosion Effects on Bond Strength in Reinforced Concrete”. ACI Structural Journal: 915 – 922.
[7] Szweda Zofia. 2018. „The analysis of the protective features of the concrete used in prefabricated prestressed concrete slabs (typeHC) for the chlorides penetration.” MATEC Web of Conf., vol. 163 2261- 236X. DOI: 10.1051/matecconf/201816305006.
[8] Szweda Zofia. 2018. „Comparison of diffusion and migration coefficients determined from tests on concrete in prestressed floor slabs HC-500”. 2019. IOP Conference Series Materials Science and Engineering 471: 052034. DOI: 10.1088/1757-899X/471/5/0520341757-8981.
[9] Szweda Zofia. 2019. „Analiza wartości współczynników dyfuzji w betonie płyt stropowych typuHC-500” .Materiały Budowlane 563 (7): 34 ÷ 35. DOI: 10.15199/33.2019.07.05.
[10] Szweda Zofia. 2019. „Ocena metody prognozowania trwałości płyt stropowych typu HC-500 w warunkach zagrożenia agresją chlorkową”. Materiały Budowlane 564 (8): 56÷ 57. DOI:10.15199/33.2019.08.08.

Autorzy dziękują firmie Fabud S.A. za udostępnienie modeli płyt oraz pomoc merytoryczną w realizacji badań.

Przyjęto do druku: 03.10.2019 r.

 

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 11/2019, strona 12-14 (spis treści >>)