logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

6 listopada br. podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP) odbyło się nadanie godności doktora honoris causa tej uczelni Panu Markowi Małeckiemu, Prezesowi firmy Solbet w Solcu Kujawskim, twórcy i współwłaścicielowi Grupy Kapitałowej Solbet.

Posiedzenie Senatu otworzył JM Rektor UTP prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że tytuł doktora honoris causa jest nadawany przez wyższe uczelnie osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie nauki, kultury i życia społeczno-gospodarczego. Dotychczas Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy nadał to zaszczytne wyróżnienie czternastu wybitnym osobistościom, w tym trzynastu przedstawicielom świata nauki oraz jednemu reprezentantowi biznesu. Prezes Marek Małecki jest piętnastym doktorem honoris causa UTP i drugim z biznesu.

Wniosek o nadanie tej godności złożył Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP w dowód uznania nie tylko dorobku zawodowego i biznesowego, ale także bardzo użytecznej działalności społecznej, sponsorskiej i charytatywnej Prezesa Małeckiego oraz szerokiej współpracy z wieloma uczelniami i instytutami badawczymi. Osobowość Pana Marka Małeckiego wychodzi poza ramy tradycyjnego biznesu. Znany jest jako mecenas przedsięwzięć kulturalnych i naukowych. Przyczynia się do propagowania historii Polski i utrwalania pozytywnego wizerunku na forum międzynarodowym – powiedział w słowie wstępnym JM Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński.

Laudację z okazji nadania Prezesowi Markowi Małeckiemu tytułu doktora honoris causa UTP w Bydgoszczy wygłosił promotor w tym przewodzie prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Pan Prezes Marek Małecki to jeden z najwybitniejszych polskich przedsiębiorców, od początku swojej drogi zawodowej związany z przemysłem autoklawizowanego betonu komórkowego. Ze szczególnym zaangażowaniem i powodzeniem łączy biznes z działalnością społeczną, sponsorską i charytatywną – powiedział prof. Podhorecki. 

Krystyna Wiśniewska

 

 Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 11/2019, str. 3-5 (spis treści >>)