logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. odnotowała w I półroczu 2019 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 766,8 mln zł (+20% r/r) oraz zysk netto wynoszący – 115,3 mln zł (+51%r/r). W I półroczu 2019 r. grupa sprzedała 1762 lokale (+7% r/r) i w zaplanowanym terminie oddała do użytkowania 1655 lokali (+15% r/r). Wypracowana w I półroczu marża brutto wyniosła 29,3%.

Grupa w I półroczu wprowadziła do realizacji 2055 lokali w ramach 27 projektów wobec 2391 lokali w 19 projektach rok wcześniej. W efekcie na koniec I półrocza w budowie były 5372 lokale (56 projektów). 60% inwestycji realizowanych jest przez własne generalne wykonawstwo Dom Development (przez spółki Dom Construction i Euro Styl Construction).

Oferta Dom Development na koniec czerwca 2019 r. liczyła 3166 lokali w 38 projektach, w tym:
● w Warszawie – 2153 lokale w 18 inwestycjach;
● w Trójmieście – 509 lokali w 13 inwestycjach;
● we Wrocławiu 504 – lokale w 7 inwestycjach.

O dużym popycie na mieszkania oferowane przez Dom Development na rynkach warszawskim, wrocławskim i trójmiejskim świadczą dane dotyczące lokali sprzedanych (rysunek 1) oraz w budowie (rysunek 2). Część z tych inwestycji wystartowała w II kwartale 2019 r.

Bank ziemi Grupy (grunty kupione i kontrolowane) był na 30.06.2019 r. większy o 17% w porównaniu z 30.06.2018 r. (tabela). Pomimo tak istotnego zwiększenia banku ziemi Grupa Dom Development utrzymuje niskie zadłużenie netto (19,9%).

W I półroczu 2019 r. obserwowaliśmy niesłabnący popyt na mieszkania. Sprzyjały temu m.in.: niskie oprocentowanie oszczędności; małe bezrobocie; zwiększające się płace oraz duża dostępność kredytów hipotecznych. Ceny działek utrzymują się jednak na bardzo wysokim poziomie, co przekłada się na ograniczenie podaży mieszkań na rynku. Mimo tego w II kwartale br. wzrost cen mieszkań spowolnił. Pozytywnym zjawiskiem jest stabilizacja cen materiałów i usług budowlanych – stwierdził Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A. podczas konferencji prasowej firmy, która odbyła się 23 sierpnia br. w Warszawie.

 

Materiały Budowlane 10/2019, strona 81 (spis treści >>)