logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Małgorzata Kowalska

 

W I półroczu 2019 r. oddano do użytkowania (o 14,2%) więcej mieszkań niż w analogicznym okresie 2018 r. Natomiast w niewielkim stopniu (o 1,5%) wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, a liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, zmniejszyła się o 2,0%.

W I półroczu 2019 r. oddano do użytkowania 94 533 mieszkania. Najwięcej wybudowali deweloperzy – 58 788 mieszkań (budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, realizowane przez różnych inwestorów z przeznaczeniem osiągnięcia zysku), tj. o 22,4% więcej niż przed rokiem, i inwestorzy indywidualni – 33 136 mieszkań (budownictwo realizowane na własny użytek inwestora), tj. o 1,5% więcej. Łącznie te dwie grupy inwestorów wypełniały 97,3%rynku budownictwa mieszkaniowego (deweloperzy – 62,2%, inwestorzy indywidualni – 35,1%), a pozostała część przypadała na budownictwo spółdzielcze – 1,0% (954 mieszkania), komunalne – 0,8% (778 mieszkań), społeczne czynszowe – 0,8% (750 mieszkań) i zakładowe – tylko 0,1% (127 mieszkań). Zwiększył się zatem o 4,2 pkt. proc., w porównaniu z rokiem poprzednim, udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, natomiast udział mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych zmniejszył się o 4,3 pkt. proc. Udział pozostałych form budownictwa pozostał na zbliżonym poziomie.

Najwięcej nowych mieszkań wybudowano w województwie: mazowieckim – 20,6%wszystkich oddanych do użytkowania na terenie kraju; małopolskim – 11,8% i wielkopolskim – 10,7%. W analizie aktywności inwestorów budownictwa mieszkaniowego w układzie terytorialnym należy jednak uwzględniać wiele czynników, m.in. rynek pracy, liczbę ludności.Wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności przyjmował najwyższe wartości w województwie mazowieckim – 3,6 nowych mieszkań na 1 tys. ludności (liczba ludności wg stanu 30.06.2018 r.), pomorskim – 3,5, małopolskim – 3,3, a najniższe w opolskim – 1,2, świętokrzyskim i śląskim – po 1,4.

 

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 10/2019, strona 79-81 (spis treści >>)