logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Małgorzata Kowalska

Sierpień 2019 r. należy zaliczyć do słabszych miesięcy pod względem wielkości produkcji materiałów budowlanych.Wprawdzie największy spadek produkcji odnotowano w czerwcu 2019 r., ale po niewielkim ożywieniu w lipcu, w sierpniu 2019 r. ponownie zwiększyła się liczba grup wyrobów z ujemną dynamiką produkcji zarówno w porównaniu z sierpniem 2018 r., jak i z lipcem 2019 r. Przedsiębiorstwa przemysłowe (duże, o liczbie pracujących 50 i więcej osób) raportujące co miesiąc do GUS wyniki produkcji materiałów budowlanych wykazały zmniejszenie produkcji wytworzonej w sierpniu 2019 r. aż w 29 grupach (spośród 45 obserwowanych) i to zarówno w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 r. (w lipcu – w 21, w czerwcu – w 32), jak i z poprzednim miesiącem 2019 r. (w lipcu – w 12, ale w czerwcu – aż w 35). Słabe wyniki produkcyjne w sierpniu 2019 r. spowodowały spadek liczby grup, których łączna produkcja wytworzona w okresie styczeń – sierpień 2019 r. przewyższała poziom notowany w okresie styczeń – sierpień 2018 r. do 20 z 22 notowanych za okres styczeń – lipiec 2019 r., natomiast dynamika produkcji pogorszyła się aż w 30 pozycjach w porównaniu z dynamiką notowaną za okres styczeń – lipiec 2019 r.

 

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 10/2019, strona 74-76 (spis treści >>)