logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Czy w przypadku drogi należy prowadzić książkę obiektu budowlanego?
Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego wynika z art. 64 ustawy – Prawo budowlane i może zostać skontrolowany przez organ nadzoru budowlanego. Nieprzestrzeganie tego obowiązku jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny (art. 93 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane). Zgodnie z art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy, obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego nie mają właściciele i zarządcy dróg lub obiektów mostowych, którzy na podstawie przepisów ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego. Wzór książki oraz zasady jej prowadzenia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. poz. 582). Książka obiektu nie może być niezgodna z tym wzorem ani prowadzona niezgodnie z rozporządzeniem.

• Opłata legalizacyjna w przypadku budynku jednorodzinnego

• Czy nadzór budowlany może zmusić inwestora domu jednorodzinnego do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy?

• Czy kontrole okresowe dokonywane w domach wielorodzinnych mogą dotyczyć tylko części wspólnych obiektu?

 

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 10/2019, strona 70 (spis treści >>)