logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

W Polsce warunki zimowe (średnia dobowa temperatura powietrza niższa od +5°C) występują od końca października do początku kwietnia. Wykonywanie prac w tym okresie uregulowane jest odpowiednimi normami, instrukcjami i wytycznymi. W warunkach zimowych można murować ściany z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). 

mgr inż. Lech Misiewicz, SOLBET Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doświadczenie pokazuje, że przy przestrzeganiu określonych zasad murowanie ścian z autoklawizowanego betonu komórkowegomoże może być łatwiejsze niż z innych rodzajów elementów murowych. Należy jednak dążyć, aby jak najmniej robót przy murowaniu ścian zewnętrznych było wykonywanych od października do marca. 

Nadzór nad pracami
Decyzja o prowadzeniu prac w okresie zimowym powinna być podjęta przez osobę odpowiedzialną za budowę i udokumentowana wpisem w dzienniku budowy. Stały dostęp do prognoz pogody pozwala na przygotowanie odpowiednich środków, jakie należy zastosować i z jakich można czasowo zrezygnować. Może to mieć duży wpływ na ostateczny koszt prac.  

Znaczne obniżenie temperatury ma zasadniczy wpływ na wytrzymałość i trwałość muru. W przypadku, gdy zaprawa zamarzła jeszcze przed rozpoczęciem wiązania można się spodziewać, że po nadejściu ocieplenia proces ten rozpocznie się i zaprawa osiągnie pewną wytrzymałość. Jak dużą i na ile zbliżoną do tej, którą osiągnęłaby w warunkach normalnych, zależy od wielu czynników. Mur przed związaniem zaprawy nie powinien być obciążony, a elementy murowe przemieszczane względem siebie. Jedyne obciążenie od ciężaru własnego powinno być ograniczone przez natychmiastowe przerwanie robót w momencie nagłego obniżenia temperatury do poniżej dopuszczalnej w przypadku stosowanej zaprawy. Ponadto mur należy chronić przed jakimikolwiek oddziaływaniami, np. podmuchami wiatru czy też uderzeniami.

Literatura
[1] PN-EN 1996-2:2010. Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2. Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów.
[2] Runkiewicz Leonard. 2011. Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 10/2019, strona 60-61 (spis treści >>)