logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Małgorzata Kowalska

Ze wstępnych danych GUS pozyskanych od dużych przedsiębiorstw przemysłowych, o liczbie pracujących 50 i więcej osób wynika, że po czerwcowym spadku produkcji wyrobów dla budownictwa, w lipcu 2019 r. nastąpił ponowny jej wzrost zarówno w porównaniu z lipcem 2018 r., jak i czerwcem 2019 r. Spośród 45 obserwowanych grup wyrobów wzrost produkcji w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku zanotowano w 24 grupach (w czerwcu tylko w 13 w porównaniu z czerwcem 2018 r.), a w porównaniu z poprzednim miesiącem bieżącego roku – w 33 (w czerwcu w porównaniu z majem – tylko w 10). Skala wzrostu nie była jednak zbyt duża, co spowodowało zmniejszenie się liczby grup, w których odnotowano dodatnią dynamikę produkcji wytworzonej w okresie styczeń – lipiec 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. do 22 grup z 27 za okres styczeń – czerwiec 2019 r. 

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 9/2019, strona 92-94 (spis treści >>)