logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Dominik Ostrowski, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia [6] – nazywana potocznie „ustawą o czyścicielach kamienic”. Wprowadzone zmiany doprowadziły do spenalizowania w ustawie z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny [7] działania polegającego na uporczywym utrudnianiu korzystania z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Ponadto znowelizowano ustawę z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [8], m.in. przez określenie obowiązku dokonania kontroli budynku mieszkalnego w przypadku zgłoszenia, przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym, dokonania nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń wymagań dotyczących budynków mieszkalnych. Właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest bowiem utrzymywać budynek w odpowiednim stanie technicznym i użytkowym.

Literatura
[1] Grześkowiak Andrzej, Krzysztof Wiak (red.). 2019. Kodeks karny. Komentarz. Wydanie 6, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
[2] Królikowski Michał (red.). 2017. Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Wyd. 6, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
[3] Niewiadomski Zygmunt (red.). 2018. Prawo budowlane. Komentarz. Wyd. 8, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5).
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. poz. 836 z późn. zm.).
[6] Ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. poz. 1549).
[7] Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.).
[8] Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).
[9] Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2013 r. poz. 395 z późn. zm.).
[10] Warylewski Jarosław (red.). 2016. System Prawa Karnego, t. 10,Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa. [11] Wielki Słownik Języka Polskiego, http://www.wsjp.pl/. 9/2019

 

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 9/2019, strona 87-88 (spis treści >>)