logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

W I półroczu 2019 r. wydano ogółem 95 538 pozwoleń na realizację 112 512 obiektów budowlanych. Jest to więcej niż w pierwszych półroczach dwu wcześniejszych lat. Wzrost wynosi 2,9% w porównaniu z I półroczem 2018 r. i 6,2% w porównaniu z I półroczem 2017 r. W pierwszej połowie bieżącego roku wydano 48 730 pozwoleń na budowę budynków jednorodzinnych. Jest to więcej o 5,3% w porównaniu z I połową 2018 r. (46 258 pozwoleń) i o 13% w porównaniu z I połową 2017 r. (43 114 pozwoleń). Natomiast zmniejszyła się liczba pozwoleń na budowę budynków wielorodzinnych (odpowiednio o 5,8%i o 11,5% w porównaniu z wcześniejszymi badanymi okresami). Sumaryczna liczba pozwoleń wydanych na budowę obiektów mieszkalnych jest jednak większa odpowiednio o 4,7% i o 11,6% od liczby pozwoleń w tej kategorii wydanych w obu badanych okresach lat poprzedzających. Ogółem w I półroczu 2019 r. na budowę budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych) wydano 51 166 pozwoleń, co stanowi 53,6% ogólnej liczby wydanych w tym okresie pozwoleń na budowę. W I połowie 2019 r. do organów administracji architektoniczno-budowlanej wpłynęły także 10 572 zgłoszenia budowy na 11 042 obiekty. W tej liczbie jest 948 budynków jednorodzinnych, a także 9 834 obiekty sieci i 260 budynków stacji transformatorowych.

Źródło: GUNB

 

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 9/2019, strona 86 (spis treści >>)