logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB, Instytut Techniki Budowlanej
mgr inż. Małgorzata Głowacz, Instytut Techniki Budowlanej
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na potrzeby przedsiębiorców budowlanych związane ze zrównoważeniem podaży kompetencji z popytem na rynku pracy, w tym innowacyjnych specjalizacji, uznawaniem kwalifikacji i ujednoliceniem ich opisu, uproszczeniem pozyskiwania pracowników o oczekiwanych kompetencjach i kwalifikacjach, ułatwianiem przekwalifikowania i rozszerzania kwalifikacji, poprawą bezpieczeństwa zatrudnienia, odpowiedziano m.in. dwa lata temu, kiedy powstała Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie. W marcu 2017 r. Partnerstwo w składzie:
● Związek Zawodowy „BUDOWLANI” – lider projektu;
● Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości – partner;
● Polska Izba Inżynierów Budownictwa – partner;
● Instytut Techniki Budowlanej – partner;
wszczęło organizowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie stanowi forum wymiany doświadczeń i konsultacji pomiędzy sferą edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, jednostkami badawczymi a przedsiębiorcami działającymi w budownictwie z udziałem instytucji dialogu społecznego (m.in. związki zawodowe i organizacje pracodawców), samorządu zawodowego i innych interesariuszy, przez zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych i dostosowaniu podaży kompetencji do popytu rynku pracy w sektorze budowlanym. Celem działań Rady w ramach projektu jest przede wszystkim wypracowanie rozwiązań, które zapewnią trwałość jej działania, stały dostęp do aktualnych danych i narzędzi badawczych z wykorzystaniem Branżowego Badania Kapitału Ludzkiego (BBKL), a także zainicjowanie procesu systemowej współpracy przedsiębiorstw budowlanych z jednostkami sektora edukacji formalnej i pozaformalnej oraz instytucjami rynku pracy. 

Literatura
[1] Barometr zawodów 2019 r. – Raport podsumowujący badanie w Polsce – przygotowany na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy koordynacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
[2] Fangrat Jadwiga,Małgorzata Głowacz. 2017. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie”. Materiały Budowlane 540 (8): 194 – 196. DOI: 10.15199/33.2017.08.55.
[3] Fangrat Jadwiga, Małgorzata Głowacz. 2018. „Realizacja zadań Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie”. Materiały Budowlane 553 (9): 100 – 103. DOI: 10.15199/33.2018.09.28.
[4] Mazan Waldemar. Raport Grupy ds. monitorowania sektora pt. „Raport nr 1 z mapowania wybranych problemów sektora budowlanego pod kątem zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe i specjalności”.
[5] Parys A., Henryk Zobel. Raport Grupy ds. barier i edukacji pt. „Raport z prac Grupy Roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr w budownictwie w 2018 roku”.
[6] Rynek pracy, edukacja, kompetencje, Aktualne trendy i wyniki badań – 20 styczeń 2019 r. – PARP – System Rad ds. Kompetencji.

 

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 9/2019, strona 77-81 (spis treści >>)