logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB, Instytut Techniki Budowlanej
mgr inż. Małgorzata Głowacz, Instytut Techniki Budowlanej
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na potrzeby przedsiębiorców budowlanych związane ze zrównoważeniem podaży kompetencji z popytem na rynku pracy, w tym innowacyjnych specjalizacji, uznawaniem kwalifikacji i ujednoliceniem ich opisu, uproszczeniem pozyskiwania pracowników o oczekiwanych kompetencjach i kwalifikacjach, ułatwianiem przekwalifikowania i rozszerzania kwalifikacji, poprawą bezpieczeństwa zatrudnienia, odpowiedziano m.in. dwa lata temu, kiedy powstała Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie. W marcu 2017 r. Partnerstwo w składzie:
● Związek Zawodowy „BUDOWLANI” – lider projektu;
● Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości – partner;
● Polska Izba Inżynierów Budownictwa – partner;
● Instytut Techniki Budowlanej – partner;
wszczęło organizowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie stanowi forum wymiany doświadczeń i konsultacji pomiędzy sferą edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, jednostkami badawczymi a przedsiębiorcami działającymi w budownictwie z udziałem instytucji dialogu społecznego (m.in. związki zawodowe i organizacje pracodawców), samorządu zawodowego i innych interesariuszy, przez zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych i dostosowaniu podaży kompetencji do popytu rynku pracy w sektorze budowlanym. Celem działań Rady w ramach projektu jest przede wszystkim wypracowanie rozwiązań, które zapewnią trwałość jej działania, stały dostęp do aktualnych danych i narzędzi badawczych z wykorzystaniem Branżowego Badania Kapitału Ludzkiego (BBKL), a także zainicjowanie procesu systemowej współpracy przedsiębiorstw budowlanych z jednostkami sektora edukacji formalnej i pozaformalnej oraz instytucjami rynku pracy. 

Literatura
[1] Barometr zawodów 2019 r. – Raport podsumowujący badanie w Polsce – przygotowany na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy koordynacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
[2] Fangrat Jadwiga,Małgorzata Głowacz. 2017. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie”. Materiały Budowlane 540 (8): 194 – 196. DOI: 10.15199/33.2017.08.55.
[3] Fangrat Jadwiga, Małgorzata Głowacz. 2018. „Realizacja zadań Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie”. Materiały Budowlane 553 (9): 100 – 103. DOI: 10.15199/33.2018.09.28.
[4] Mazan Waldemar. Raport Grupy ds. monitorowania sektora pt. „Raport nr 1 z mapowania wybranych problemów sektora budowlanego pod kątem zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe i specjalności”.
[5] Parys A., Henryk Zobel. Raport Grupy ds. barier i edukacji pt. „Raport z prac Grupy Roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr w budownictwie w 2018 roku”.
[6] Rynek pracy, edukacja, kompetencje, Aktualne trendy i wyniki badań – 20 styczeń 2019 r. – PARP – System Rad ds. Kompetencji.

 

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 9/2019, strona 77-81 (spis treści >>)