logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Krzysztof Wojsław, Sweco Norge AS
ORCID: 0000-0001-7904-5911

mgr inż. Adam Nowokuński, Sweco Engineering Sp. z o.o.
ORCID: 0000-0003-2420-4115

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.09.05
Studium przypadku (Case study)

W Norwegii, przy udziale polskiego biura projektowego, powstaje droga ekspresowa zaprojektowana oraz realizowana na podstawie modelu cyfrowego. W projekcie zrezygnowano z tradycyjnej dokumentacji papierowej i zredukowano liczbę rysunków do kilku sztuk zapisanych w chmurze internetowej. Zastosowano modelowanie parametryczne pozwalające uzyskać skomplikowaną geometrię obiektu.Usprawniono komunikację i koordynację wielobranżową dzięki autorskiej platformie wymiany danych. Wdrożono technologię BIM na budowie, rezygnując z list materiałowych oraz rysunków zbrojeniowych. W artykule opisano cykl projektowy jednej z czterdziestu konstrukcji mostowych na drodze ekspresowej E6, prezentując po kolei wszystkie jego etapy.
Słowa kluczowe: technologia BIM; projektowanie bez rysunków; BIM na budowie; koordynacja wielobranżowa; nowe technologie; modelowanie parametryczne.

Elimination of drawings from the project of expanding the expressway in Norway 

Abstract. In Norway, with the participation of the Polish design office, an expressway is designed and built based exclusively on digital models. Revolutionary approach was applied, bypassing traditional paper documentation and limiting the number of drawings and documents to only a few files stored in the cloud. Parametric modeling was used to obtain complicated geometry. Communication and coordination were improved thanks to the proprietary data exchange platform. BIM technology was implemented at the construction site, eliminating material lists and reinforcement drawings. This article describes the design cycle of one of the forty bridge constructions on the E6 expressway, presenting all stages step by step.
Keywords: BIM technology; design without drawings; BIM at the construction site; multi-discipline coordination; new technology; parametric design. 

Literatura
[1] Eastman Chuck, Paul Teicholz, Rafael Sacks, Kathleen Liston. 2011. BIM Handbook: a guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers, and contractor– 2nd edition. Hoboken John Wiley & Sons Inc.
[2] ISO/TC 211.2014. ISO/TR 19122:2004. Geographic information/ Geomatics – Qualification and certification of personnel. Edition 1.
[3] Kunz John, Martin Fischer. 2009. Virtual Design and Construction: Themes, Case Studies and Implementation Suggestions. Stanford University CIFE.
[4] Tedeschi Arturo. 2014. AAD Algorithms-Aided Design: Parametric Strategies using Grasshopper. Le penseur publisher.
[5] Vegdirektoratet. 2015. Model grunnlag: Krav til grunnlagsdata og modeller – Håndbok V770. Statens vegvesens håndbokserie.

Przyjęto do druku: 29.05.2019 r.

 

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 9/2019, strona 64-67 (spis treści >>)