logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Agnieszka Różycka, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ABK produkowany jest ze spoiw hydraulicznych i powietrznych, takich jak cement i wapno oraz mikrokruszywa w postaci piasku kwarcowego lub popiołu lotnego, wody oraz środka porotwórczego. W technologiach popiołowych stosowany jest również dodatek gipsu. Rozwój technologii produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego nastąpił bardzo szybko i nadal jest obszarem ciągłego rozwoju, ukierunkowanego przede wszystkim na optymalizację składu fazowego oraz mikrostruktury. Te dwa czynniki mają istotny wpływ na właściwości betonu komórkowego, szczególnie dwie najistotniejsze: wytrzymałość na ściskanie i współczynnik przewodzenia ciepła. O składzie fazowym i mikrostrukturze ABK decyduje wiele czynników technologiczno-produkcyjnych. Najważniejsze z nich to: rodzaj zastosowanego kruszywa; uziarnienie kruszywa i spoiwa; stosunek CaO/SiO2 w masie betonu komórkowego; temperatura i czas autoklawizacji.

Literatura
[1] Hauser A., U. Eggenberger, T. Mumenthaler. 1999. „Fly ash from cellulose industry as secondary raw material in autoclaved aerated concrete”. Cement and Concrete Research 29: 297 – 302.
[2] Łaskawiec K. 2011. Wpływ fluidalnych popiołów zwęgla brunatnego na skład fazowy iwłaściwości betonu komórkowego. Praca doktorska AGH. Kraków.
[3] Łaskawiec K., P.Gębarowski, G. Zapotoczna-Sytek, J. Małolepszy. „Fly ashes of new generation as a raw material to the production of autoclaved aerated concrete (AAC)”. V International Conference of Autoclaved Aerated Concrete. Bydgoszcz.
[4] Łaskawiec K., P. Gębarowski, G. Zapotoczna- Sytek, J. Małolepszy. 2010. „Możliwość zastosowania popiołów lotnych ze spalania węgli w kotłach fluidalnych do wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego”. Dni Betonu. Wisła.
[5] Mustafa N.Y., A. A. Shaltout, H. Omar. 2009. „Abo-El-Enein”. Journal of Alloys and Compounds 467: 332.
[6] Mustafa N. Y., Sikhar E. A. Abo-El-Enein. 2009. „FTIR study and cation exchange capacity of Fe3+ and Mg2+ substituted calcium silicate hydrates”. Journal of Alloys and Compounds 473: 538 – 542.
[7] Neya R. 2009. Mineralne surowce odpadowe. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
[8] Nocuń-Wczelik W. 1997. „Effect of some in organic admixtures on the formation and properties of calcium silicate hydrates produced in hydrothermal conditions”. Cement and Concrete Research 27 (1): 83 – 92.
[9] Nocuń-Wczelik W. 1999. „Effect ofNa andAl on the phase composition and morphology of autoclaved calcium silicates hydrates”.Cement and Concrete Research 29: 1759 – 1767.
[10] Nocuń-Wczelik W. 1999. „Struktura i właściwości uwodnionych krzemianów wapniowych”. Kraków. Polskie Towarzystwo Ceramiczne.
[11] Pytel Z., J. Małolepszy. 1997. „The role of MgO in the synthesis of C-S-H and tobermorite.” 10th ICCC Goteborg, vol II.
[12] Różycka A., M. Petri,K. Łaskawiec. 2013. „Ocena możliwości wykorzystania popiołów wapiennych do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego” Materiały Budowlane 486 (2): 42 – 43.
[13] Różycka A., W. Pichór. 2016. „Effect of perlite waste addition on the properties of autoclaved aerated concrete”. Construction and Building Materials 120.
[14] Różycka A., Ł. Kotwica, J. Małolepszy.2014. „Synthesis of single phase gyrolite in the CaO-quartz- Na2O-H2Osystem”. Materials Letters 120: 166 – 169.
[15] Stevula L., J. Petrowic. 1982. „Formation of scawtite from CaO, dolomite and quartz under hydrothermal conditions”. Cement and Concrete Research 12.
[16] Taylor H. F. W. 1997. The Chemistry of Cements. Academic Press, London.
[17] Walczak P., P. Szymański, A. Różycka. 2015. „Autoclaved Aerated Concrete based on fly ash in density 350 kg/m3 as an environmentally friendly material for energy – efficient constructions”. Procedia Engineering 122: 39 – 46.
[18] Zapotoczna-Sytek G., S. Balkovic. 2013. Autoklawizowany beton komórkowy. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
[19] Zapotoczna-Sytek G., K. Łaskawiec, P. Gębarowski, J. Małolepszy, J. Szymczak. 2013. Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego. ICiMB. Warszawa.
[20] Zapotoczna-Sytek G. 2006. „Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) z popiołów lotnych w strategii zrównoważonego rozwoju”. Cement Wapno Beton (3).

 

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 9/2019, strona 11-13 (spis treści >>)