logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Stowarzyszenie Producentów Betonów (SPB) powstało w 1994 r., a więc w tym roku obchodzi 25-lecie swojej działalności. Zostało powołane w wyniku inicjatywy producentów autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) i prefabrykacji betonowej w celu reprezentacji i ochrony interesów producentów wobec organów administracji państwowej, a także integracji środowiska i podtrzymywania relacji pomiędzy przedsiębiorstwami.

Stowarzyszenie położyło szczególny nacisk na pozyskiwanie i rozpowszechnianie wiedzy o rozwiązaniach stosowanych w przodujących firmach europejskich. Temu celowi służyły organizowane przez SPB wyjazdy zagraniczne, podczas których zwiedzano nowoczesne wytwórnie i nawiązywano bezpośrednie kontakty. W efekcie tych działań już w 1995 r. podjęto w ramach Stowarzyszenia wspólne przedsięwzięcia, których pojedyncze przedsiębiorstwa nie byłyby w stanie wówczas zrealizować. Pierwszym z nich było współfinansowanie, przez grupę producentów, opracowania dokumentacji, a następnie wykonanie prototypu węzła krojenia betonu komórkowego. Zrealizowanie tego zadania umożliwiło znaczną poprawę jakości oraz unowocześnienie wyrobów z betonu komórkowego i spowodowało istotny postęp w rozwoju techniki i technologii. Obecnie nowoczesne węzły krojenia pracują w dwudziestu trzech wytwórniach. Kolejnym wspólnym przedsięwzięciem było sfinansowanie przez członków Stowarzyszenia opracowania dokumentacji różnych asortymentów prefabrykatów betonowych dostosowanych do wymagań norm europejskich.

SPB przywiązuje też dużą wagę do bliskiej współpracy z instytucjami i jednostkami naukowo-badawczymi, m.in. przez organizowanie przez Stowarzyszenie cyklicznych konferencji naukowo-technicznych z udziałem wybitnych specjalistów krajowych i zagranicznych. Obecnie SPB jest w trakcie przygotowania VI Konferencji „SPB 2019” pt. Beton komórkowy i prefabrykacja betonowa w nowoczesnym budownictwie, która odbędzie się 8 – 9 października 2019 r. w hotelu Narvil w Serocku (www.konferencja.s-p-b.pl).

Promocję prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego realizujemy przez wydawanie poradników i zeszytów technicznych opracowanych przez specjalistów z dziedziny nauki we współpracy z przedstawicielami przemysłu.

Ryszard Zając, Prezes SPB 

 

Materiały Budowlane 9/2019, str. 3-5 (spis treści >>)