Rozmowa z Maciejem Kubankiem, Prezesem Zarządu, Sekretarzem Generalnym Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”

 

Krystyna Wiśniewska: W maju br. minęło 10 lat od rejestracji Związku „SIPUR”. Jaki był cel powołania tej organizacji i kto był głównym inicjatorem?

Maciej Kubanek: Podstawowym celem utworzenia Związku „SIPUR” było reprezentowanie wspólnych interesów działających w Polsce firm, które produkują wyroby izolacyjne z poliuretanu, oraz firm oferujących surowce przeznaczone do wytwarzania produktów PUR i PIR stosowanych w budownictwie. Chcieliśmy, aby głos szeroko rozumianej branży poliuretanowej był spójny, profesjonalny i skuteczny. Głównymi inicjatorami utworzenia „SIPUR” byli managerowie firmy Bayer (Covestro), Huntsman, Kingspan Insulation (EcoTherm), Polychem Systems, PCC Prodex i Recticel. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie była to pierwsza tego typu próba podjęta przez branżę poliuretanową. Wcześniejsze inicjatywy nie przyniosły niestety pozytywnego rezultatu. A szkoda, ponieważ organizacje o podobnym charakterze (najczęściej stowarzyszenia, a nie związki pracodawców), reprezentujące inne branże funkcjonują w Polsce od dwudziestu lat, a nawet dłużej. Część z nich skutecznie wykorzystała ten czas i wpłynęła na rynek oraz jego otoczenie.

 

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 8/2019, strona 66-67 (spis treści >>)