logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu skrępowania ścian na pracę nadproży z autoklawizowanego betonu komórkowego. Wykonano pełnowymiarowe modele ścian z otworami okiennymi, przekrytymi prefabrykowanymi zbrojonymi nadprożami samonośnymi.

 

dr inż. Wojciech Mazur, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0001-6382-1496

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.08.07 

W artykule przedstawiono wyniki badań zbrojonych prefabrykowanych nadproży z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), obciążonych wraz z murem. Modele ścian wykonano w skali naturalnej w trzech wariantach: ściany nieskrępowanej; skrępowanej po obwodzie oraz skrępowanej obwodowo z dodatkowymi rdzeniami wzdłuż pionowych krawędzi otworu okiennego.Analizowano wpływ skrępowania na przebieg zarysowania i zniszczenia nadproży. Badania monitorowano za pomocą systemu Aramis do bezdotykowego pomiaru przemieszczeń (Cyfrowej Korelacji Obrazu – CKO), a wyniki analizowano za pomocą oprogramowania GOM Correlate.

Słowa kluczowe: autoklawizowany beton komórkowy (ABK); nadproża prefabrykowane; Cyfrowa Korelacja Obrazu (CKO); mur skrępowany.

Analysis of precast lintels made of AAC in confined walls 

Abstract. The paper presents results of experimental tests of reinforced precast lintels made of autoclaved aerated concrete (AAC) loaded with masonry wall. Three types of wall made in natural scale erected as: no confined wall, confined wall and confined wall with additional vertical reinforced concrete confining cores along vertical edges of window opening. Cracks’ propagation and destruction of lintels was analyzed. The tests were monitored by Aramis system for non-contact displacement measurement (Digital Image Correlation) and results were analyzed by GOM Correlate software.

Keywords: autoclaved aerated concrete (AAC); precast lintels; Digital Image Correlation (DIC); confined wall.

 

Literatura
[1] Instrukcja ITB nr 391/2003 Projektowanie budynków podlegających wpływom wstrząsów górniczych.
[2] Łukasz Drobiec, Tomasz Rybarczyk. 2019. „Badania ścian z ABK skrępowanych obwodowo”. Materiały Budowlane 560 (3): 4 ÷ 6. DOI: 10.15199/33.2019.04.01.
[3] Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński,Wojciech Mazur. 2018. „Analysis of AAC precast lintels embedded in walls different construction”. ICAAC – 6th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, September 4-6, Potsdam. Berlin: Ernst & Sohn, a Wiley brand: 367 ÷ 376. DOI: 10.1002/cepa. 830.
[4] PN-EN 1356:1999 Badani ewłaściwości użytkowych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze przy zginaniu.
[5] PN-EN-1996-1-1: Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
[6] Rosenhaupt S. 1962. „Experimental Study of Masonry Walls on Beams”. Proceeding of the American Society of Civil Engineering: 137 ÷ 166.
[7] Wojciech Mazur, Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński: „Research of light concrete precast lintels”. Procedia Engineering 161: 611 ÷ 617.

 

Autor badań wyraża szczególne podziękowania firmie Solbet sp. z o.o. za podjęcie współpracy z Katedrą Konstrukcji Budowlanych oraz merytoryczną i materialną pomoc przy realizacji badań konstrukcji murowych. 

 

Przyjęto do druku: 26.07.2019 r.

 

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 8/2019, strona 53-55 (spis treści >>)