mgr inż. Krzysztof Nering, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej
Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ORCID: 0000-0002-5281-2663

DOI: 10.15199/33.2019.08.04
Studium przypadku (Case study)

Przeanalizowano 17 ścian działowych typu 125A75 znajdujących się pomiędzy pokojami w budynku biurowym. Pomiary izolacyjności akustycznej wykonano bez i z pasem z wełny mineralnej znajdującym się z obu stron przy ścianie działowej na suficie podwieszanym. W przestrzeni nadsufitowej były kanały wentylacyjne łączące bezpośrednio pomieszczenia rozdzielone ścianą. Wyniki pomiarów in situ wskazują na dużą różnicę między wartościami deklarowanymi przez producentów rozwiązań suchej zabudowy i wynikami obliczeń izolacyjności ustrojów rezonansowych [4], co jest spowodowane brakiem uwzględnienia w podawanych wartościach i w obliczeniach przenoszenia bocznego i pośredniego. W artykule pokazano również wpływ zastosowania pasa z wełny mineralnej w przestrzeni podsufitowej na izolacyjność akustyczną badanych ścian.
Słowa kluczowe: ściany lekkie; ściany gipsowo-kartonowe; izolacyjność akustyczna.

 

As-built verification of airborne sound insulation of leightweight gypsum plasterboard partition walls in an office building in Warsaw

Abstract: In this article 17 partition walls of type 125A75 located between rooms in an office building were tested. Measurements of sound insulation were made with and without a mineral wool strips located on both sides near the partition wall on a suspended ceiling. Ventilation ducts connected the rooms separated by the wall in the suspended ceiling area. The results of in situ measurements indicate a large difference between the values declared by the drywall manufacturers and the results of the resonance systems insulation calculations [4], which is due to the lack of consideration in the reported values flanking and indirect sound transmission. This article also shows the impact of using mineral wool strips in the ceiling space for sound insulation of tested walls.
Keywords: leightweight partition walls, gypsum plasterboard wall, sound insulation. 

Literatura
[1] Homb Anders, Sigurd Hveem, Strøm Svein. 1983. Lydisolerenede konstruksjone – Datasamling og beregningsmetode. Oslo: Norges byggforskninginstitut.
[2] Kylliäinen Mikko. 2006. Talonrakentamisen akistiikka. Tampere:Tampere University of Technology.
[3] PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
[4] PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami.
[5] PN-EN ISO 16283-1:2014-05 Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 2014.
[6] PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 2013.
[7] Szudrowicz Barbara. 1996. Boczne przenoszenie dźwięków powietrznych przez przegrody budowlane. Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej.
[8] Szudrowicz Barbara. 2002. „Przenoszenie dźwięku powietrznego między pomieszczeniami drogami pośrednimi”. Prace Instytutu Techniki Budowlanej – Kwartalnik nr 2 (122): 25 – 38.

Podziękowania
Autor dziękuje firmie archAKUSTIK za udostępnienie wyników pomiarów.

Przyjęto do druku: 26.05.2019 r. 

 

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 8/2019, strona 26-28 (spis treści >>)