mgr Łukasz Nowotny, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ORCID: 0000-0002-7436-3141

DOI: 10.15199/33.2019.08.03
Artykuł przeglądowy (Review paper)

W artykule podano parametry akustyczne przykładowych stropów masywnych i drewnianych na podstawie badań przeprowadzonych w ITB oraz sposoby poprawy tych parametrów za pomocą odpowiednich ustrojów akustycznych. Wyszczególniono akustyczne wskaźniki opisujące stropy i podłogi pod kątem izolacyjności od dźwięków uderzeniowych, zestawiając je z wymaganiami normy PN-B-02151-3:2015.
Słowa kluczowe: izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych; stropymasywne; stropy drewniane; wskaźniki izolacyjności akustycznej. 

 

Sound insulation of the floors 

Abstract. The article is given the acoustic parameters of the massive and lightweight wooden floors based on a research carried out in ITB. It also indicates ways to improve these parameters by application of an appropriate acoustic systems. The acoustic indexes describing floors in terms of impact sounds insulation were listed and confronted with the requirements of PN-B-02151-3:2015 standard.
Keywords: impact sound insulation; heavy floors; lightweight wooden floors; sound insulation indexes.

 

Literatura
[1] NowotnyŁukasz. 2018. „Tłumienie dźwiękówuderzeniowych przez układy podłogowe”. Materiały Budowlane 552 (8):32–34. DOI:10.15199/33.2018.08.06.
[2] PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasemw budynkach. Część 3:Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
[3] PN-EN ISO 717-2:2013-08 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.
[4] PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych.
[5] Sadowski Jerzy. 1976. Akustyka architektoniczna. Warszawa, Poznań:Wydawnictwo Naukowe PWN.
[6] Szudrowicz Barbara. 2003. „Ocena izolacyjności akustycznej stosowanych w Polsce wyrobów do wykonywania przegród wewnętrznych w świetle badań Zakładu Akustyki ITB”. Prace Instytutu Techniki Budowlanej 127 (3). 17 – 36.

Przyjęto do druku: 31.07.2019 r. 

 

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 8/2019, strona 23-24 (spis treści >>)