dr inż. arch. Andrzej K. Kłosak, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej;
Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W artykule przedstawiono projekt oraz efekty modernizacji akustycznej Szkoły Podstawowej nr 340 zlokalizowanej w Warszawie, na Ursynowie. Omówiono cztery typy modernizowanych pomieszczeń: klasy szkolne; świetlice; korytarze oraz salę gimnastyczną. Pomiary akustyczne, wykonane przez archAKUSTIK – Generalnego Projektanta modernizacji akustycznej szkoły – przed rozpoczęciem prac projektowych, wskazały na długi czas pogłosu, wysoki poziom hałasu oraz małą zrozumiałość mowy we wszystkich pomieszczeniach szkoły, co potwierdziło tylko skargi nauczycieli, rodziców i uczniów na jakość akustyczną budynku wybudowanego w 2012 r.

Z uwagi na ograniczenia w przewidzianym budżecie oraz wysokość większości modernizowanych pomieszczeń, w projekcie architektoniczno-budowlanymi akustycznym skupiono się na minimalizacji grubości i powierzchni nowo wprowadzanych materiałów dźwiękochłonnych, przy założeniu spełnienia wymagań normy PN-B 02151-4:2015-06 w zakresie czasu pogłosu (RT ≤ 0,6 s) i zrozumiałości mowy (STI ≥ 0,6). W artykule pokazano też, jak wykorzystano wyniki pomiarów akustycznych do właściwej kalibracji komputerowych modeli obliczeniowych stworzonych na potrzeby projektu, a także zaprezentowano wyniki pomiarów powykonawczych oraz subiektywne oceny użytkowników zmodernizowanych pomieszczeń szkoły. Wskazano też na niektóre aspekty projektu, w tym możliwość użycia materiałów dźwiękochłonnych wyłącznie na ścianach sali gimnastycznej; negatywne efekty równoległości malowanych ścian wytłumionych akustycznie korytarzy powodujące echo trzepoczące; wpływ małej grubości materiału dźwiękochłonnego na jego parametry w przypadku niskich częstotliwości; detale wykonawcze i sposoby montażu. 

Literatura
[1] Bradley J. S., T. Estabrooks. 2012. SPMSoft (Speech Privacy Measurement Software) User's Manual, Technical Report NRC-IRC-19941, NRC, Canada. https://doi. org/10.4224/20378218.
[2] EN ISO 3382-1:2009 Acoustics – Measurement of room acoustic parameters – Part 1: Performance spaces.
[3] EN ISO 3382-2:2008 Acoustics – Measurement of room acoustic parameters – Part 2: Reverberation time in ordinary rooms.
[4] ITU-T Recommendation P. 51 Artificial Mouth, 8/96 (1996).
[5] Kłosak Andrzej K. 2017. „Wytyczne do projektowania pomieszczeń zgodnie z nową normą o akustyce wnętrz – PN-B-02151-4:2015-06”. Materiały Budowlane 540 (8): 143 – 146. DOI: 10.15199/33.2017.08.43.
[6] Mikulski Witold, J. Radosz, J. Kozłowski. 2017. Pomiary hałasu oraz pomiary właściwości akustycznych wybranych pomieszczeń w szkole podstawowej nr 340 w Warszawie. Raport CIOP 223/PZ/2017/NA.
[7] Oprogramowanie pomiarowe Dirac. http://www.acoustics-engineering.com.
[8] Oprogramowanie symulacyjne Odeon: http://www.odeon.dk.
[9] PN-B 02151-4:2015-06: Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań.
[10] PN-EN ISO 60268:16 Urządzenia systemów elektroakustycznych – Część 16: Obiektywna ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy.
[11] Sztuka Architektury, 11.12.2018, Problem hałasu w szkołach – modernizacja akustyczna (in polish), Access 12.4.2019, http://sztuka-architektury. pl/article/11899/problem-halasu-w-szkolach- modernizacja-akustyczna. 

 

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 8/2019, strona 11-15 (spis treści >>)