dr inż. Elżbieta Nowicka, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.08.01
Artykuł przeglądowy (Review paper)

 

Poziomy wymagań akustycznych dotyczące budynków i środowiska zewnętrznego są określane przez poszczególne państwa i dość zróżnicowane, w zależności od możliwości ekonomicznych. Parametry oceny oraz metody ich wyznaczania są normalizowane na poziomie ogólnoświatowym lub europejskim, w ramach prac Komitetów Normalizacyjnych ISO/TC 43/SC2 „Akustyka Budowlana” i CEN/TC 126 „Właściwości akustyczne wyrobów budowlanych i budynków”. Wdrożeniem norm EN/ISO do normalizacji polskiej zajmuje się Komitet Techniczny PKN nr 253 „Akustyka Architektoniczna”, który współpracuje z wymienionymi komitetami. W artykule przedstawiono bieżący stan prac w wymienionych komitetach normalizacyjnych.

Słowa kluczowe: normalizacja; akustyka budowlana; ochrona przed hałasem; badania akustyczne. 

 New standards in building acoustics – state August 2019

Abstract. The level of acoustic requirements for buildings and the external environment is determined by the individual countries and is quite varied depending on the economic possibilities. The evaluation parameters and methods of their designation are normalized at global or European level, within the framework of the work of the ISO/TC 43/SC2 „Building Acoustics” and CEN/TC 126 „Acoustic properties of building products and of buildings”. Implementation of the EN/ISO norms for Polish standardization is dealt with by PKN Technical Committee No. 253 „Architectural Acoustics”, which co-operates with the aforementioned Committees. The article presents the current status of work in the above standardization committees.

Keywords: standarization; building acoustics; noise protection; acoustical tests.

 

Literatura
[1] EN 12354 Building acoustics – Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements.
[2] ISO 23351-1Acoustics –Measurement of speech level reduction of furniture ensembles and enclosures – Part 1: Laboratory method.
[3] ISO 12999-2Acoustics – Determination and application ofmeasurement uncertainties in building acoustics – Part 2: Sound absorption.
[4] ISO 23591Acoustic quality criteria formusic rehearsal rooms and spaces.
[5] prEN ISO 23386 Building information modelling and other digital processes used in construction – Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected dictionaries.

Przyjęto do druku: 31.07.2019 r.

 

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 8/2019, strona 2-3 (spis treści >>)