logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 40 punktów

Projektować i budować mosty należy z większym rozmysłem, biorąc pod uwagę aspekty architektoniczne, estetyczne i środowiskowe, bowiem w tym obszarze występują duże zaniedbania. W związku z tym 28 – 29 listopada 2019 r. odbędą się Wrocławskie Dni Mostowe pod hasłem „Mosty a środowisko”.

Jak co roku seminarium poprzedzą warsztaty (27 listopada 2019 r.), które w tym roku odbędą się pod hasłem: Zabezpieczenia antykorozyjne i kontrole stanu kabli sprężających oraz cięgien w konstrukcjach mostowych. Wykłady są adresowane do administracji drogowej różnych szczebli, firm wykonawczych specjalizujących się w inżynierii mostowej, biur projektów, biur nadzorujących proces budowy, a także pracowników naukowych, doktorantów i studentów...

 

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 7/2019, strona 77 (spis treści >>)