logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Wojciech Jarmołowicz

Członkowie Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie chcą współpracować z wieloma instytucjami, by zmienić prawo budowlane tak, aby odpowiedzialne za bezpieczeństwo były wszystkie strony procesu budowlanego. Obecnie jest tak, że w przypadku BHP cały ciężar spada na wykonawcę. Za granicą jest inaczej, tam już na etapie przetargu jest skompletowana dokumentacja związana ze standardami BHP. Wszystko jest policzone i wpisane do harmonogramów. Uczmy się od najlepszych – mówi Leszek Gołąbiecki, Prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Prezes Zarządu Unibep SA.

 

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 7/2019, strona 64 (spis treści >>)