logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Krystyna Wiśniewska

Pomimo zwiększającej się produkcji budowlano-montażowej, efektywność sektora budowlanego i technologii budowlanych nie uległa zmianie w niektórych przypadkach od czterdziestu lat. W rezultacie ten sektor generuje rocznie ok. 1,0 mld ton odpadów stałych w skali globalnej (wg Banku Światowego stanowią one połowę stałych odpadów wytwarzanych każdego roku na świecie). Ponadto sektor budownictwa odpowiada bezpośrednio i pośrednio za 39%całkowitej emisji CO2 na świecie. W Unii Europejskiej budownictwo również zajmuje niechlubne pierwsze miejsce pod względem ilości wytwarzanych odpadów i emituje do atmosfery 36% całkowitej emisji CO2.

W odpowiedzi na te problemy Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, w ramach programu Polish Circular Hotspot, zorganizował cykl debat na temat zrównoważonego budownictwa z udziałem przedstawicieli budownictwa, architektów oraz administracji państwowej i samorządowej. Ich podsumowaniem jest raport „Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce", którego inauguracja odbyła się 30 maja 2019 r. w Ambasadzie Holandii w Warszawie. Z raportu wynika, że tradycyjny model gospodarczy wykorzystywany w budownictwie musi zostać zastąpiony modelem cyrkularnym, w którym materiały będą wykorzystywane do maksimum, a ilość odpadów zostanie ograniczona do minimum.

 

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 7/2019, strona 62-63 (spis treści >>)