logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. PG, Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ORCID: 0000-0002-7735-7863
mgr inż. Maciej Grabski, Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ORCID: 0000-0002-4765-4007

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.07.08
Oryginalny artykuł naukowy (Original research paper)

W artykule przedstawiono analizę porównawczą wybranych normowych metod wyznaczania nośności na przebicie konstrukcji płytowo-słupowej. Przeanalizowano trzy normowe sposoby wyznaczania nośności na przebicie.Wykonane obliczenia pozwoliły na wskazanie różnic w wyznaczonych wartościach nośności płyty na przebicie w konstrukcji płytowo-słupowej.
Słowa kluczowe: przebicie; konstrukcje płyta-słup;Model Code 2010; ACI 318, Eurokod 2.

Comparison of punching shear calculation methods 

Abstract. The paper presents a comparative analysis of selected standard methods for punching shear capacity in a plate-column structure. Three standard methods of punching shear resistance were analysed. The calculations allowed to indicate the differences in results of punching shear capacity in slab-column structure.
Keywords: punching shear; slab-column structure; Model Code 2010; ACI 318; Eurocode 2.

Literatura
[1] Ambroziak Andrzej, Maciej Grabski. 2019. „Sposoby przykładania obciążenia zmiennego na konstrukcję płytowo-słupową”. Materiały Budowlane 557 (1): 80 – 82. DOI: 10.15199/33.2019.01.15.
[2] ACI 318-14:2014 Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-14) and Commentary. American Concrete Institute.
[3] Ajdukiewicz Andrzej. 2014. FIB Model Code 2010 Pre-norma Konstrukcji Betonowych, tom 1 i 2. Kraków. Stowarzyszenie Producentów Cementu.
[4] FIB Bulletin no. 12: Punching of structural concrete slabs, Technical Report. 2001.
[5] FIB Bulletin no. 81: Punching shear of structural concrete slabs, Technical Report. 2017.
[6] Gasparini Dario. 2002. „Contributions of C. A. P. Turner to Development of Reinforced Concrete Flat Slabs 1905 – 1909”. Journal of Structural Engineering 128: 1243 – 1252.
[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Sampoong_Department_Store_collapse (04.09.2018 r.)
[8] Kiedorf Alexander. 2006. Early Mushroom Slab Construction in Switzerland, Russia and the U.S.A. – A Study in Parallel Technological Development. Proceedings of the Second International Congress on Construction History, Cambridge, pp. 1793 – 1807.
[9] PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne dla budynków.
[10] PN-EN 1992–1-1:2008/A1. Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1–1: Reguły ogólne i reguły dla budynków – Zmiana do normy Europejskiej EN 1992–1-1:2004/A1:2014. Warszawa. PKN. 2015.
[11] Urban Tadeusz, Michał Gołdyn, Łukasz Krawczyk. 2014. „Przebicie według Model Code 2010”. Inżynieria i Budownictwo 11: 608 – 611.
[12] Urban Tadeusz, Michał Gołdyn, Łukasz Krawczyk. 2015. „Przykład obliczania płyty na przebicie w strefie słupa wewnętrznego według Model Code 2010 i PN-EN 1992-1-1”. Inżynieria i Budownictwo 4: 182 – 186.
[13] Urban Tadeusz, Michał Gołdyn, Łukasz Krawczyk. 2016. „Przykład obliczania płyty na przebicie w strefie słupa krawędziowego według Model Code 2010 i PN-EN 1992-1-1”. Inżynieria i Budownictwo 8: 441 – 447.
[14] Urban Tadeusz, Michał Gołdyn, Łukasz Krawczyk. 2016. „Przykład obliczania płyty na przebicie w strefie słupa narożnego według Model Code 2010 i PN-EN 1992-1-1”. Inżynieria i Budownictwo 12: 649 – 655.
[15] Urban Tadeusz. 2005. Przebicie w żelbecie. Wybrane zagadnienia. Zeszyty naukowe. Politechnika Łódzka 959.

Przyjęto do druku: 28.03.2019 r. 

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 7/2019, strona 52-55 (spis treści >>)