logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Wojciech Babiński, Wojskowa Akademia Techniczna; Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
ORCID: 0000-0003-2847-0517
prof. dr hab. inż. Adam Stolarski, Wojskowa Akademia Techniczna; Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
ORCID: 0000-0002-4754-3067
dr inż. Mariusz Owczarek, Wojskowa Akademia Techniczna; Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
ORCID: 0000-0003-3510-1664

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W artykule porównano metodą termowizji i analityczną stan przed oraz po termomodernizacji budynku szkolno-dydaktycznego nr 53 Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w Warszawie. 
Oceny efektywności energetycznej dokonano analitycznie, porównując zapotrzebowanie na EP (energię pierwotną), określoną jako ilość energii wydobytej ze źródła i potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na ogrzanie budynku, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną przed i po termomodernizacji. Teoretycznie powinien nastąpić spadek rocznego EP z ok. 380 kWh/(m2rok) do 293 kWh/(m2rok), czyli o niecałe 23%. Poniesione koszty na termomodernizację (ok. 125 000 zł) powinny więc zwrócić się po ok. jedenastu latach. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono zdecydowanie niedostateczne ocieplenie podpiwniczenia oraz ściany zewnętrznej. Pozostałe elementy budynku, poza małymi niedociągnięciami i wadami w wykonawstwie, można uznać za wykonane dobrze.

Literatura
[1] Ickiewicz Irena, Wiesław Sarosiek, Jerzy Ickiewicz. 2000.Fizyka budowli.Wybrane zagadnienia.Białystok.
[2] Klemm Piotr. Budownictwo ogólne tom 2, fizyka budowli. Arkady.
[3] Laskowski L. 2008. Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku. PW.
[4] Pogorzelski Jerzy A. 2008. Fizyka budowli.Arkady.
[5] PN-EN ISO 6946: 2007 Opór cieplny i współczynniki przenikania ciepła. Sposób obliczania.
[6] PN-EN 12831:2006 Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń.
[7] PN-EN ISO 13790:2009 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku.
[8] PN-EN 13789 Obliczanie temperatury i wskaźnika obniżenia temperatury btr pomieszczeń nieogrzewanych i/lub niechłodzonych.
[9] PN-B 03430/A23:2000 Obliczanie strumienia powietrza wentylacyjnego.
[10] PN-EN ISO 14683:2001 i PN-EN ISO 14683:2008. Obliczanie mostków cieplnych.
[11] PN-EN 13790:2009 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na chłód (Qc, nd).
[12] PN-EN ISO 13788 Obliczanie przegród niejednorodnych, współczynnika przenikania przegród szklanych, bilansu mocy, wilgotności krytycznej.
[13] Robakiewicz Maciej. 2009. Ocena cech energetycznych budynków. Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii.
[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.11.2008 r. Obliczenie świadectwa energetycznego budynku.
[16] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6.11.2008 r., WT 2008 i WT 2014 Obliczenie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku.

Przyjęto do druku: 03.04.2019 r.

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 7/2019, strona 38-41 (spis treści >>)