logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr Małgorzata Kowalska

W kwietniu 2019 r. nastąpiło niewielkie spowolnienie produkcji materiałów budowlanych. Z raportów dużych przedsiębiorstw przemysłowych, o liczbie pracujących 50 i więcej osób, składanych w cyklu miesięcznym do GUS wynika, że spośród czterdziestu czterech obserwowanych grup wyrobów wielkość produkcji wytworzonej w kwietniu 2019 r. w dwudziestu dziewięciu grupach przewyższyła poziom produkcji notowany w kwietniu 2018 r., ale tylko w trzynastu – notowany w marcu 2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 6/2019, strona 88-90 (spis treści >>)